Kanados Arkties vandenys bus saugesni

ADVERTISEMENT

Gegužės 3 d. pirmasis Kanados Ramiojo vandenyno laivyno patrulinis laivas „Max Bernays” Arkties regione buvo oficialiai įvesdintas į Kanados Ramiojo vandenyno laivyno sudėtį,kad pradėtų savo tarnybą Kanados tolimojoje šiaurėje. Iškilmėse dalyvavo Jungtinės karalystės ir Kanados karaliaus Charles sesuo princesė Anne. Šiaurės Vankuveryje vykusiame renginyje oficialaus HMCS „Max Bernays” įvedimo į laivyno sudėtį princesė Anne dalyvavo kaip Kanados Ramiojo vandenyno laivyno vyriausioji komodorė.

Iškilmių metu buvo simboliškai įteikti laivo raktai laivo vadui Collin Forsberg, kartu su laivo įvedimo į laivyną vėliavnešiu ir  tradiciniais trimis laivo palydos šūksniais.

Laivo, pavadinto Antrojo pasaulinio karo Kanados didvyrio vardu, įvedimas į laivyną leis kariniam jūrų laivynui geriau įveikti būsimus gynybos iššūkius Šiaurėje. Jo misija saugoti Kanados suverenitetą tolimuose šiauriniuose vandenyse.

Patrulinio laivo įguloje dirba 65 nariai, kurie netrukus pradės trijų-keturių mėnesių trukmės budėjimo misijas tolimoje Arktyje. Šis laivas sukurtas plaukioti vandenyse, kuriuose yra maždaug metro storio ledas. „HMCS Max Bernays” pastatė „Irving Shipbuilding Inc.” ir 2021 m. spalio 23 d. nuleido į Atlanto vandenis.

Princesė Anne, karaliaus Charles sesuo, per iškilmę padėjo vainiką prie Kalifornijos įstatymų leidžiamosios institucijos kenotafo, skirto Atlanto mūšiui, didžiausiam ir ilgiausiam Antrojo pasaulinio karo mūši atminimui. Per šį mūšį Kanada neteko 24 karo laivų ir daugiau kaip 4,300 Kanados karinių pajėgų ir prekybos laivyno narių.

Anksčiau sekmadienį Vyriausybės rūmų aplinkoje  princesė Ana pasodino raudonai žydintį serbentų medį ir atidengė atminimo lentą savo mirusiai motinai, karalienei Elžbietai II, pagerbti.