Lietuviškos radijo laidos Argentinoje

ADVERTISEMENT

Sėkmingai prasidėjo 18-asis laidos ,Ecos de Lituania“ (,,Lietuvos aidai”), vienintelės lietuviškos radijo laidos Pietų Amerikoje, sezonas. Radijo valandėlės laikas – nuo 21 iki 22 val. (Argentinos laiku, Lietuvos laiku būtų šeštadieniais nuo 3 iki 4 val. nakties), o taip pat laidos galima klausyti internetu www.fmdifusionberisso.com.ar

Pirmoje laidoje prisistatydami dalyvavo radijo laidos darbuotojai. Eterio metu radijo laidos komandą sveikino ir kitos Pietų Amerikos lietuvių bendruomenės. Taip pat laidos vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis tiesioginiame eteryje pristatė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininkę Dalią Henke, kuri sveikino laidos kūrėjus ir kalbėjo apie netrukus vyksiančio referendumo svarbą dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo, kuris vyks gegužės 12 d. kartu su prezidento rinkimais.

Praeitą savaitę Juan Ignacio Fourment Kalvelis, kaip LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos Pietų Amerikos Kraštų Lietuvių Bendruomenių atstovas, dalyvavo laidų cikle „Referendumo Q & A Vakaras“ kartu su Aurelija Orlova, PLB viešųjų ryšių komisijos pirmininke, Italijos Pjemonto regiono lietuvių bendruomenės pirmininke, Ieva Vėbraitė Adereth, Izraelio lietuvių bendruomenės pirmininke ir laidos vedėju,  Norvegijoje gyvenančiu lietuviu, iniciatyvos „Galima ir čia“ kūrėju Mantu Simaičiu. Kalvelis kalbėjo apie problemas ir sunkumus kylančius dėl dalyvavimo referendumuose ar rinkimuose Pietų Amerikoje.

Laida gyvuojaEteryje skamba lietuviškas žodis

Pagrindiniai radijo programos rengėjai – jos iniciatorius Juan Ignacio Fourment Kalvelis (administratorius, prodiuseris, vedėjas) ir Juan José Fourment (prodiuseris – vedėjo pavaduotojas, muzikos redaktorius).

2023 metais buvo labai sėkmingi. „Ecos de Lituania“ programose viešėjo svarbūs svečiai; tarp jų ir  LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai, arkivysk. Lionginas Virbalas. Arkivyskupas dalinosi savo sielovados darbais ir įspūdžiais iš vizitų Brazilijoje, Argentinoje ir Urugvajuje. Taip pat gyvai radijo laidos studijoje koncertavo garsus lietuvių muzikas, skrabalininkas Regimantas Šilinskas.

Š.m. lapkričio 8 d. bus transliuojama „Ecos de Lituania“ 600-oji jubiliejinė laida. Visai kūrybinei grupei labai svarbu ir didelė garbė minėti tokią gražią sukaktį. Tiek daug darbo, energijos, noro ir užsidegimo įdėta lietuvybės labui per 21-ius metus, nuo pat  pradžių laidos atkūrimo  2003 metais. 

Lietuviška radijo laida “Ecos de Lituania” pelnė nemažai premijų ir apdovanojimų. Buvo pripažinta geriausia metų radijo programa kitataučių bendruomenių kategorijoje Argentinoje. Taip pat devintąjį  kartą buvo apdovanota “Faro de Oro” (“Auksinio švyturio”) premija. „Ecos de Lituania’’ Mar del Platos mieste ir toliau kūrybingai dirba, skina laurus bei pelno apdovanojimus Argentinoje. „Ecos de Lituania“ Buenos Airių provincijos deputatų rūmų 1085 / 07 – 08 dekretu,  oficialiai pripažinta kaip „Svarbios kultūrinės reikšmės“ programa. Džiaugiamės, kad pagrindinės Argentinos provincijos valdžios organizacijos atkreipia dėmesį į „Ecos de Lituania“, vertina vedėjo ir viso kolektyvo darbą bei veiklą. Ši radijo valandėlė skleidžia žinias apie Lietuvą ne tik Argentinoje, bet ir visoje Pietų Amerikoje. Bendruomenės vardu palaikomas ryšys su Argentinos vyriausybės atstovais.

Taip pat ir  La Plata miesto (Buenos Airių provincijos sostinė) Tarybos 59 dekretu  „Ecos de Lituania“ oficialiai yra pripažinta kaip „Svarbios kultūrinės reikšmės“ programa.

La Plata yra Buenos Airių provincijos sostinė. Vienas iš svarbiausių Argentinos miestų (netoliese Berisso miesto, kur yra įsikūrusi lietuvių bendruomenė). Miesto atstovai puikiai bendrauja ir bendradarbiauja su „Ecos de Lituania“. Labai svarbu bendruomenės narius ir visą visuomenę  informuoti apie Lietuvą, jos istoriją, tradicijas ir šių dienų aktualijas.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė  radijo laidą „Ecos de Lituania“ įvertinto kaip „Visuomenės paveldą“. Taip pat buvęs Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės (dabar Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas) šią programą apdovanojo specialia nominacija.

Lietuviška radijo laida „Ecos de Lituania“ dalyvauja įvairiuose Argentinos radijo rengiamuose konkursuose, kurie vyksta visoje šalyje. Konkursuose dalyvių programos transliuojamos FM bangomis iš visos Argentinos, „Ecos de Lituania“ atstovauja  Argentinos lietuvių bendruomenei „Imigrantų“ kategorijoje.

Lietuviškos radijo laidos „Ecos de Lituania“ vardu norime nuoširdžiai padėkoti Lietuvių Fondui už ilgametę paramą išlaikant laidą, vienintelę lietuvišką radijo valandėlę visoje Pietų Amerikoje. Lietuvių Fondas nuo 2005 metų rėmė ir remia mūsų laidą. Be jūsų paramos, laidos transliavimas būtų neįmanomas. Lietuvių Fondas visada ištiesia pagalbos ranką Pietų Amerikos lietuviams skleisti ir puoselėti lietuvišką žodį. 

                        Juan Ignacio Fourment Kalvelis,
lietuviškos radijo valandėlės  „Ecos de Lituania” vedėjas