Lapkričio m. Toronte rengiamas piliečių priėmimas konsuliniais klausimais

ADVERTISEMENT

Siekdama gerinti konsulinių paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir lietuvių kilmės asmenims kokybę, 2016 m. lapkričio 4-6 dienomis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje rengia išvažiuojamąją konsulinių paslaugų teikimo misiją į Torontą.

Konsulinės misijos Toronte metu, Kanados lietuvių bendruomenės (Prisikėlimo parapijos) patalpose, adresu:

1 Resurrection Road, Toronto, ON,

2016 m. lapkričio 4 d. (penktadienį) nuo 13 iki 18 val.
2016 m. lapkričio 5 d. (šeštadienį) nuo 9 iki 17 val.

2016 m. lapkričio 6 d. (sekmadienį) nuo 9 iki 12 val.

bus priimami Lietuvos Respublikos piliečių prašymai ir dokumentai dėl pasų keitimo ir išdavimo, užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, konsulinių pažymų išdavimo, konsulinio dokumentų legalizavimo, Lietuvos Respublikos piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos deklaracijų bei atliekami kiti konsuliniai veiksmai. Taip pat bus priimami lietuvių kilmės asmenų prašymai ir dokumentai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, konsulinio dokumentų legalizavimo bei kitų konsulinių veiksmų.

Interesantus priims Lietuvos Respublikos ambasados Kanadoje trečioji sekretorė Gitana Bagdonienė.

Pageidaujančius kreiptis dėl konsulinių paslaugų maloniai prašome iš anksto registruotis Lietuvos Respublikos ambasadoje, tel.:613 567 5458 (papildomas (extension) Nr. 22) bei el. paštu [email protected], nurodant savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, kokios konkrečios konsulinės paslaugos pageidaujate ir kuriuo laiku Jums būtų patogiau atvykti. Bus priimami tik iš anksto užsiregistravę asmenys.