Lietuvių dienos Otavoje 2017 metais, Kanados 150-to gimtadienio proga

ADVERTISEMENT

Ateinančiais metais Kanada švęs 150-tą gimtadienį. Iki gimtadienio beliko 70 dienų, o jums skaitant gal ir mažiau, nes šventė prasidės nuo 2017 metų sausio mėnesio.

Apsilankykite http://www.ottawa2017.ca/ ir matysite kiek dienų, valandų ir minučių liko iki planuojamos visus metus besitęsiančios Kanados 150 gimtadienio šventės, ir kokiais renginiais bus pradžiuginti visi juose galvojantys dalyvauti.

Kanada yra turtinga ir dinamiška šalis, kurioje dabar yra daugiau kaip 34 milijonai žmonių. Ji yra antra pagal dydį pasaulyje, tačiau joje gyvena žmonės iš viso pasaulio. Įvairių kultūrų, kalbų ir skirtingas religijas išpažįstantys kanadiečiai harmoningai gyvena vieni šalia kitų gerbdami ir įvertindami tautines vertybes skirtingai nei bet kuri kita šalis.

Daugelis tikriausiai atsimenate 100-tąjį šalies gimtadienį ir ta proga buvusius renginius, kaip Pasaulinę EXPO parodą 1967 metais Montrealyje, kurioje dalyvavo ir lietuvių išeivijos kultūrinės grupės.

150-to gimtadienio proga Otavoje bus visa eilė įvairių renginių, apie kuriuos galite sužinoti aukščiau nurodytame internetiniame puslapyje. Vienas iš jų yra numatytos Lietuvių Dienos (Lithuanian Heritage Day) šeštadienį, liepos 29 dieną 2017 metais. Miestas sutinka nemokamai skirti Horticulture patalpas, Landsdowne parke šiam lietuvių renginiui. Tai būtų puiki proga Kanados lietuviams pristatyti lietuvišką kultūrinį paveldą plačiai visuomenei, pasidžiaugti išlaikius kalbą, dainą, tradicijas, susitikti draugus, atnaujinti senas pažintis.

Lietuvių dienas Otavoje organizuoja Kristina Kliorytė ir Aleksandras Stankevičius. Šioms pareigoms jie buvo pakviesti Lietuvos ambasados Kanadoje. Ambasada taip pat prisideda prie šio renginio ruošos ir yra atsakinga už ryšių palaikymą su Otavos merija ir kitomis valdžios institucijomis.

Dabar kalendoriuose pažymėkite šią svarbią mums lietuviams šventę- Lietuvių dienas Otavoje Kanados 150-to gimtadienio proga ir ruoškimės joje dalyvauti.

Nijolė Benotienė