Kanados piliečiams, turintiems dvigubą pilietybę, į šalį bus galima atvykti tik turint Kanados pasą

ADVERTISEMENT

Šis įstatymas įsigalios rugsėjo 30 dieną ir tai bus galutinis Kanados valdžios etapas stiprinantis keliautojų kontrolę, elektroninę dokumentų patikrinimo sistemą ir sienų apsaugą.

Artėjantis valdžios reikalavimas daugeliui keliautojų bus netikėtas. Ši naujovė gali sukelti nuostabą ir pasipiktinimą, jeigu keliautojai tik prieš lipdami į lėktuvą sužinos, kad be Kanados pasų į Kanadą nebus įleidžiami.

Šiuo metu Kanados piliečiai turintys dvigubą pilietybę gali naudoti kitos šalies pasą vykdami į Kanadą lėktuvu, o atskridus į Kanadą turi pateikti įrodymus kad čia gyvena, pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimą ir Kanados pilietybės kortelę.

Pagal 2011 metų visuotinio surašymo duomenis 2,9% kanadiečių – (944,700 žmonių) – turėjo dvi pilietybes: daugiausia jų buvo iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Anglijos, Prancūzijos ir Lenkijos.

Otava išleido nauja elektroninę kelionės leidimo arba ETA anketą, reikalaujančią, kad visi lėktuvais atskridę žmonės — įskaitant visus studijų ar darbo leidimus turinčius piliečius, taip pat visus atvykusius iš tų šalių, kurioms šiuo metu nereikia vizos dėl atvykimo į Kanadą, – užpildytų anketą ir pateiktų savo biografinius, paso ir kitą asmeninę informaciją.

Amerikos piliečiams, deja, šis patikrinimas netaikomas.

Kanados piliečiams turintiems dvigubą pilietybę ETA negalios, nes iš jų bus reikalaujama Kanados paso.

Daugeliui lieka neaišku kodėl naujos taisyklės yra taikomos tik oro transportu atvykstantiems į Kanadą žmonėms.

Inf.

Canadian Citizens with Dual Citizenships will soon be allowed to fly into the Country only if they have a Canadian Passport

The policy will come into effect Sept. 30 as a final phase of Canada’s move to an electronic screening system to step up border security and boost exit control of travellers, including Canadians on government benefits.

The upcoming requirement has caught many by surprise calling the practice “discriminatory” against dual citizens and a money grab, and is expected to create havoc as travellers with dual Canadian citizenships may find out only at the last minute when trying to board on a flight.

Currently, Canadian citizens with dual citizenships can use the passport of the other country to enter Canada by air if they can provide proofs of residency in Canada, such as a driver’s licence and Canadian citizenship card.

According to the 2011 Census, at least 2.9 per cent of Canadians — 944,700 people — had multiple citizenships; the most frequently reported other citizenships were the United States, the United Kingdom, France and Poland.

Ottawa rolled out the electronic travel authorization, or eTA, system last year, requiring air passengers — including all applicants for study and work permits, as well as those from countries that currently do not require a visa to come to Canada — to submit their biographic, passport and other personal information through the immigration department website for prescreening or face being denied entry. American citizens are exempted.

However, Canadian citizens will be ineligible for eTA of Sept. 30, because they will be expected to carry their Canadian passports which, by default, bar dual citizens from using the passport of the other country to return to Canada. What baffles several observers about the new rule is that it only applies to air passengers.