Labdaros slaugos namuose atidarytas atnaujintas “Snoezelen” ramybės kambarys

(Nuotrauka viršuje: Gr. Laurinaitytė, Labdaros valdybos pirmininkė ir E. Lelienė, slaugos namų darbuotoja)

Rugsėjo 27 d. Labdaros slaugos namuose atidarytas atnaujintas “Snoezelen” kambarys. Kurį laiką jis buvo uždarytas, nes įranga paseno, o dabar Doug ir Jeff Porter aukotomis lėšomis ($7800) jų motinos ir močiutės (buvusios Labdaros gyventojos) atminimui pavadintas “Lois Porter Snoezelen Room” – Labdaroje netoli koplyčios.

Snoezelen terapijos kambariai sukurti Olandijoje XX šimtmečio 70-uoju dešimtmečiu pacientų nuraminimui vartojant juslių stimuliacijos priemones – šviesas, muziką ir t.t. Juos teigiamai paveikia ir padeda atsipalaiduoti rodomi vaizdai, terapeutiniai kvapnūs aliejai, paliečiami įvairaus sudėjimo (texture) daiktai, kuriuos galima glostyti arba čiupinėti. Kambario aplinka suerzintus nuramina, o mažai reaguojančius gali ir išjudinti.

Šio “atgaivos” kambario atidaryme ir pašventinime dalyvavo apie 40 Labdaros pareigūnų, savanorių ir svečių, kartu su Doug ir Jeff Porter. Jų motina Lois buvo viena iš pirmųjų Labdaros gyventojų. Labdaros fondo pirmininkė Gražina Laurinaitytė valdybos vardu pasveikino ir padėkojo visiems susirinkusiems, o ypač Porter šeimai, kurių firma Turner and Porter 2009 m. skyrė lėšų pokyliui ir slaugos namų įėjimui uždengti.

Nuo rugsėjo vidurio kambarys susilaukė daug dėmesio, ir gyventojai ir jų šeimų nariai teigiamai įvertino kambario poveikį. Ir Labdaros darbuotojai pertraukų nuo darbo metu mielai išbando kambario įrangą…tyrimo rezultatų papildymui.

Norintys aplankyti Lois Porter kambarį gali kreiptis į Eleną Lelienę tel. 416-232-2112 x413. Šiuo metu ieškoma savanorių, kurie galėtų išmokti, kaip vartoti nesudėtingą įrangą ir padėti gyventojams šiuo kambariu naudotis. Inf.

(Skaitykite apie Labdaros slaugos namų pyragų ir rankdarbių išpardavimą. Surinktos lėšos bus naudojamos reikmenims „Snoezelen“ terapeutiniam kambariui  ir padengs dalį išlaidų, susijusių su gyventojų užsiėmimais.)

Example of a Snoezelen therapy room
Example of a Snoezelen therapy room

Renovated Snoezelen Room Opens in „Labdara“ Lithuanian Nursing Home

On September 27th, „Labdara“ Lithuanian nursing home saw the opening of a new „Snoezelen“ therapy room, thanks to the generous $7800 donation of Doug and Jeff Porter, in memory of their mothers and grandmothers.

If you’ve never heard of the Dutch term Snoezelen (pronounced “snuzelen”), formed by the words “sniff and doze,” you’re probably not alone! Snoezelen is a type of therapy originally founded in Holland for individuals with cognitive and developmental disabilities.

A Snoezelen Room is a therapeutic environment created for the express purpose of delivering high levels of stimuli to patients with dementia. A private room displays optical illusions with combined lighting effects, aromas, colors, textures and sounds to stimulate a person’s olfactory, auditory and gustatory systems.

A Snoezelen Room is often used for Alzheimer’s and dementia care, and its reputation as a safe, mood- enhancing environment is catching on in several leading-edge assisted living communities.

To set up a tour of the Lois Porter therapy room at the „Labdara“ nursing home, please contact Elena Lelis tel: 416-232-2112×413. „Labdara“ is also seeking volunteers who are willing to learn to operate the simple equipment and help patients utilize the room.