Toronto grupė “Atžalynas” pradėjo ruoštis 2016m Baltimorės šokių šventei

ADVERTISEMENT

Jau nuaidėjo skambios lietuviškos dainos garsai nuostabioje Pasaulio lietuvių dainų šventėje Čikagoje… Įspūdžiai nepakartojami! Manau, kad neliko nė vieno toje šventėje dalyvavusio lietuvio, kuris nenubraukė nuoširdžios ir nostalgiškos ašaros, prisimindamas savo tėvų, protėvių bei visų lietuvių kelią nepriklausomybės link ir jų dainuojamas lietuviškas naujas, senas ir taip labai pamiltas patriotines, liaudies dainas. Kas gali be ašaros ištverti, kai tūkstantinis choras užtraukia “Kur giria žaliuoja”?

Buvo gera susiburti Čikagoje visiems kartu, sutikti senus pažįstamus iš toli ir arti, susipažinti su naujais draugais, pasidžiaugti, paašaroti ir pabendrauti. O kur dabar lietuviai keliaus? Kur jie vėl susiburs pabendrauti ir pajusti lietuvišką dvasią ir vienybę?

Baltimorė, – tai miestas rytinėje JAV pakrantėje, kur 2016-tų metų liepos mėn. pirmąjį savaitgalį susiburs Šiaurės Amerkos lietuviai, svečiai lietuviai iš kitų pasaulio šalių ir iš tėvynės Lietuvos. Susiburs pabendrauti, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais, supažindinti savo atžalas su lietuviškais papročiais, kartu pasidžiaugti ir pašokti.

Toronto kultūrinio meno grupė “Atžalynas” jau pradėjo ruoštis šiai šventei. Rugsėjo 11 d. po vasaros poilsio, pramogų ir darbų, “Atžalyniečiai” susibūrė “Kretingos” stovyklavietėje Vasagoje, trijų dienų pabendravimui ir pasitobulinimui savo pamėgtuose tautinių šokių rateliuose. Aišku, vieni atvyko anksčiau, kiti vėliau, tačiau visi linksmi ir laimingi, kad vėl radosi galimybė pabuvoti visiems kartu ir pasimokyti lietuviškų tautinių šokių. Buvo ir patyrusių šokėjų, kurie jau nebe pirmą kartą šoko vieną ar kitą šokį, bet buvo ir pradedančiųjų, kurie varžėsi ir jaudinosi dėl vieno ar kito netinkamai žengto žingsnio, bet svarbiausia, kad visi buvo geranoriškai nusiteikę, stengėsi padėti vienas kitam ir pajusti tą nuotaiką, kad visi kartu darome kažką nuostabaus ir nepakartojamo…

Invalid Displayed Gallery

Laikas stovykloje prabėgo greitai, spėta išmokti keli nauji šokiai, buvo “pakrikštyti” keli nauji nariai, užmegztos naujos draugystės ir atnaujintas bendravimas. Visi grįžo namo, jausdamiesi, kad prasmingai praleido savaitgalį gražioje Vasagos stovyklos aplinkoje ir nors trupinėliu prisidėjo prie lietuvybės ir jos kultūrinės praeities puoselėjimo išeivijoje. Inf.

ADVERTISEMENT