Argentina. Lankėsi Lietuvos televizijos atstovai

2020 m. sausio 9 d  Berisso mieste lankėsi  Lietuvos televizijos “Labas rytas, Lietuva” laidos vedėjas Ignas Krupavičius, kuris susipažino su vietine lietuvių bendruomene.Susitikime dalyvavo lietuvių bendruomenės nariai ir lietuvių tautinių šokių kolektyvas “Nemunas”, kuris ruošėsi sekančiam koncertui Necochea mieste. Buvo ir Vilniaus “Tango” teatro atstovai Rūta Krivickaitė ir Sigitas Repšys. Prieš tai Lietuvos delegacija aplankė lietuvių draugiją “Mindaugas” ir lietuvišką paminklą “Rūpintojėlis”. Apsilankymo metu Argentinoje “Labas rytas, Lietuva” laidos komanda aplankė draugiją “Susivienijimas Lietuvių Argentinoje” Lanus mieste, Aušros vartų parapiją Avellanedoje ir Kordobos lietuvių bendruomenę.

Inf.

 Nuotraukose: susitikimų su Argentinos lietuviais akimirkos

Svečias iš Lietuvos Ignas Krupavičius