L.R. MISEVIČIUS: “Išeivijos lietuvių sportininkų laukia ypatingi metai”

Dainiaus Ruževičiaus pokalbis su ŠALFASS vadovu, PLB valdybos nariu (sporto komisijos pirmininku) Laurynu R.Misevičiumi 2019 m. lapkričio pradžioje Klyvlande (OH) vyko kasmetinis Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo sporto sąjungos (ŠALFASS) organizacijos vadovų susirinkimas. Kokie svarbiausi akcentai jame buvo aptarti?

– Tai buvo jau net 72-asis ŠALFASS suvažiavimas, nes dar juk 1947 m. mūsų šios organizacijos pirmtakas VFASK (Vyriausias fizinio auklėjimo ir sporto komitetas) tada DP stovykloje Augsburge rinkosi į patį pirmąjį, steigiamąjį susirinkimą. Taip, metai istoriniai, ne veltui LR Seimas ir pavadino juos Pasaulio lietuvių metais! Na, o šiemet , 2020-siais, vyks ir 70-osios, jubiliejinės ŠALFASS žaidynės, kurios bus surengtos Amerikos lietuvių sostine laikomoje Čikagoje.
Be šio, pagrindinio šių metų išeivijos lietuvių sporto įvykio, suvažiavimo metu taip pat aptarėme ir praėjusių metų 69-ąją sporto šventę New Jersey, Detroite, vykusias jaunių krepšinio pirmenybes, senjorų turnyrą Floridoje bei kitas sporto varžybas, taip pat rinkome naujus narius į ŠALFASS “Šlovės areną”.

2020-ųjų pavasarį vyksiančios ŠALFASS žaidynės bus jubiliejinės – 70-osios. Kaip pasitinkate šią ypatingą sporto šventę?
– Ši sukaktis neeilinė. Mums, dabartinei ŠALFASS vadovybei, be galo pasisekė, tapus tokios reikšmingos didžiausiai išeivijos sporto mėgėjų organizacijai šventės dalimi. Istorinį jubiliejų gegužės 15-17 dienomis, be jokios abejonės, pažymėsime ne kur kitur, o Lemonte – Pasaulio lietuvių centro sporto salėse, priešais šį kompleksą esančiame futbolo aikštyne. Be krepšinio ir futbolo varžybų, vyks stalo ir lauko teniso turnyrai, taip pat numatome rengti ir bene intelektualiausios sporto šakos –šachmatų pirmenybes.
Dar nėra taip buvę, kad ŠALFASS visų – tiek vaikų ir jaunių, tiek suaugusiųjų, tiek senjorų – krepšinio varžybos būtų rengiamos vieną ir tą patį savaitgalį, vienoje ir toje pačioje vietoje… Taigi, ateinantį gegužės mėnesį visi Šiaurės Amerikoje gyvenančių ir sportuojančių mėgėjų keliai ves į jau praktiškai antra Lietuva tapusį “Vėjų miestą”. Norinčių dalyvauti šiose ŠALFASS žaidynėse skambučių ir el. pašto žinučių (adresu – [email protected]) jau dabar laukia Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) įkūrėjas, jubiliejinių 70-ųjų žaidynių Lemonte organizacinio komiteto vadovas Aurimas Matulevičius.
Čikagoje tikimės sulaukti iki tūkstančio įvairių sporto šakų dalyvių. Išeivijos lietuvių laukia ypatinga sporto šventė. Manau, čia patirsime nerealius įspūdžius! To paties tikiuosi sulaukti ir 2021 m. Druskininkuose vyksiančiose XI-osiose Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse.

Lankydamasis Lietuvoje bendros PLB LR Seimo valdybos posėdžiuose, taip pat nelikote abejingas ir sporto reikalams. Kaip vyksta pasiruošimas Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms?
– Praėjusiais metais, iškart po Klyvlande vykusio ŠALFASS visuotinio suvažiavimo, jau trečią kartą vėl skridau į gimtinę. Šalia posėdžių-susirinkimų, vykome susitikti su Druskininkų meru Ričardu Malinausku bei jo komanda – kartu su Švietimo, mokslo ir sporto viceministere mūsų kolege Kornelija Tiesnesyte, taip pat LTOK komiteto atstovu, Lietuvos olimpinio fondo vadovu Mariumi Marcinkevičiumi, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) nare Vida Bandis, PLB sporto komisijos nariais – ultramaratonininku Aidu Ardzijausku ir Latvijos Jaunimo sąjungos pirmininku Tomu Kaikariu. Esu įsitikinęs, kad iš vieno žymiausių Lietuvos kurortų, parsivežėme ne tik puikios ir tikrai profesionaliai besitvarkančios savivaldybės darbuotojų patirties, bet gal net… olimpinę ramybę, kurios (kaip ne kartą teko apgailestauti), pasigedome praeitose, 2017 metais Kaune vykusiose jubiliejinėse X Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse. Druskininkų pasiruošimas XI-osioms pasaulinėms lietuviškoms žaidynėms vyksta jau dabar ir nepalyginamai rimčiau, nei tai buvo daroma Laikinojoje sostinėje.
Už pusantrų metų, liepos mėnesio pirmąją savaitę į Druskininkus bus kviečiami net 26-ių – rekordiškai didelio skaičiaus sporto šakų entuziastai. Manau, tai bus, ko gero, didžiausias per visą istoriją Pasaulio lietuvių sporto renginys.

Lietuvoje netyla kalbos dėl Krepšinio namų statybos ir aukų šiam kilniam projektui. Ar jį įgyvendinus, pateisinsime krepšinio visuomenės dėmesį? Kodėl, jūsų nuomone, Krepšinio namai reikalingi Lietuvai?
– Kuomet prieš keletą metų Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) vairą perėmė mūsų šalies sporto legenda Arvydas Sabonis, o jo dešiniąja ranka tapo į “FIBA Europe” komitetą šiemet jau išrinktas kaunietis Mindaugas Špokas, daug kas skeptiškai žiūrėjo tiek į šios Nr.1 sporto šakos ateitį Lietuvoje, tiek ir abiejų vadybinę patirtį. Tačiau šiandien ne tik mūsų šalis, bet ir turbūt visas krepšinio pasaulis su didele nuos
taba stebi rekordiniu greičiu Kaune kylantį Krepšinio namų pastatą. Jį LKF stato grynai savo surinktomis lėšomis, o šiam projektui šešiaženklę sumą jau paaukojo ir pats Arvydas Sabonis. Ar turime Lietuvoje bent vieną sportui ir populiariausiai šakai krepšiniui skirtą objektą, į kurį patekti norėtų ne tiktai bet kuris šiam žaidimui neabejingas lietuvis, bet ir kiekvienas nors kiek šį sportą pamėgęs mūsų planetoje gyvenantis žmogus? Taigi būtent toks statinys ir atvers duris jau kitų metų vasarą – planuojama, kad būtent ten 2020 rugsėjo 8 d. turėtų vykti sekanti LKF ataskaitinė-rinkiminė konferencija.
Kokie tie Krepšinio namai bus? Tai priklauso ir nuo kiekvieno iš mūsų, turinčių pareigą prisidėti prie unikalaus muziejaus, kuriam nebus analogo Europoje!
– Čikagos ir bendrai JAV lietuvius 2020 m. vasario 15 d. (šeštadienį) kviečiame atvykti į Čikagoje rengiamą specialią paramos popietę, kurios metu bus renkamos lėšos Kaune statomiems Krepšinio namams. Šio renginio metu bus proga įsiamžinti save, šeimą ar atstovaujamą organizaciją, išsiperkant vieną ar keletą iš riboto kiekio šio istorinio statinio žalvarinių su asmenvardžiu plytelių. Daugiau žinių galite rasti www.krepšinionamai.lt arba ŠALFASS el. paštu [email protected]
(Pokalbis sutrumpintas)