“Vilties kelio” bėgimas Toronte

ADVERTISEMENT

Toronto Prisikėlimo parapija, pakvietusi dalyvauti kasmetiniame, jau 11-ajame „Vilties kelio“ bėgime, sulaukė tikrai gražaus dalyvių būrio. Įvairaus amžiaus, įvairių grupių bėgimo dalyviai galėjp pasirinkti pagal galimybes – bėgti 5 km ar eiti 1 km nuotolį ar tiesiog palaikyti dalyvius, pabūti žiūrovais. Birželio 1-osios ryto oras tikrai buvo palankus šiam renginiui. Jame ir jauniausieji dalyviai vaikai galėjo atrasti įvairių pramogų, kuriomis pasirūpino Prisikėlimo kredito kooperatyvas, pakvietęs į Linksmadienio picos vaišes ir žaidimus. Bėgimo ar ėjimo trasoje pralaimėjusių nebuvo: tai buvo puiki galimybė aktyviai praleisti keletą laisvalaikio valandų, pabendrauti su bendraminčiais, ir kartu paremti Šv.Pranciškaus Klaipėdos onkologinio centro veiklą. Šis daugiau kaip prieš dešimt metų įsteigtas centras onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems teikia dvasinę pagalbą ir psichosocialines paslaugas. Centro steigėjai – Mažesniųjų brolių ordino (OFM) Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos broliai, sutelkę gausų rėmėjų Lietuvoje ir užsienio lietuvių telkiniuose būrį, siūlo paramą žmonėms, dėl sunkios ligos patiriantiems dvasinę ir psichinę įtampą, taip pat ir jų artimiesiems. Centras veikia kaip pelno nesiekianti visuomeninė organizacija ir išsilaikanti vien iš geradarių paramos, aukų ir pervesto 1,2 proc. Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio.