“Vilties bėgimas“ Toronte

ADVERTISEMENT

Ruoškimės svarbiai dienai – birželio 3 d. Toronte vyks kasmetinis sporto ir paramos renginys “Vilties bėgimas“.

Nuo 2008-ųjų metų br. Benediktas Jurčys pradėjo iniciatyvių, viltį nešančių ir ja tikinčių žmonių vajų ir pradėjo  Klaipėdoje „Vilties bėgimas“ tradiciją, kuri paplito ne tik Lietuvoje, bet ir kituose lietuvių telkiniuose. Pirmiausia buvo sumanymas – organizuoti paramos akciją „Vilties bėgimas“. Žmonės galėjo bėgti 0,75 km., 2,9 km., 5,9 km. arba 10 km. O šio bėgimo metu surinktas paramos lėšas nutarta panaudoti Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centro statybai.

Galima pasidžiaugti, kad 2008 metais prasidėjusi akcija užaugo iki pusmaratonio ir maratono. „Vilties bėgimas” sėkmingai vyksta kasmet ir pritraukia gausų bėgikų ir geros valios žmonių būrį (apie 5,000-8,000 žmonių). Per pirmus 7 metus, nuo pirmo bėgimo pradžios, panaudojus Vilties renginių metu surinktas paramos lėšas, ES paramos lėšas ir privačių rėmėjų lėšas broliai pranciškonai sėkmingai įgyvendino savo idėją. Šv. Pranciškaus onkologijos centras 2014 metais atvėrė duris. Per pirmus veiklos metus jame apsilankė apie 1,500 pagalbos laukiančių lankytojų ir jiems buvo suteikta apie 3,000 įvairių paslaugų. Šiandien centre per metus vidutiniškai suteikiama virš 4,000 paslaugų onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. 

Toronto lietuvių bendruomenė aktyviai dalyvauja  šiame  kasmetiniame sporto ir paramos renginyje. Šiemet Vilties bėgimas “ vyks birželio 3 d. Dar viena naujiena pasiekė renginio organizatorius: birželio 1-12 d.d. į Torontą atvyksta Klaipėdos Onkologijos Centro direktorė  Aldona Kerpytė, kuri dalyvaus “Vilties bėgime” birželio 3 d. Aldona atveža iš Klaipėdos “Vilties bėgimo” sveikinimus, medalius ir suvenyrus. Viešnia iš Klaipėdos mielai susitiktų su parapijos onkologijos ligoniais ir jų slaugytojais, pasidalintų  patirtimi. Jeigu turite pasiūlymų, prašome  pranešti į Toronto Prisikėlimo parapijos raštinę tel. 416-533-0621.

Dalyvaukime “Vilties bėgime”, prisidėkime prie prasmingo judėjimo už gyvenimą!

Šv.Pranciškaus onkologijos centro pastatas Klaipėdoje
Šv.Pranciškaus Asyziečio koplyčia centre
“Vilties bėgimas” Toronte 2018 m.