Toronto Challenge bėgimas – birželio 11 d.

Advertisement

Tai jau 30-ąjį kartą rengiamas Toronto miesto aktyvaus judėjimo renginys, siejamas su šalpa. Jo metu įvairaus amžiaus miesto gyventojai, šeimos skatinamos aktyviai praleisti laisvalaikio valandas, kartu paremiant seniausiųjų miesto gyventojų socialinės priežiūros sritį. Bėgantys ar einantys savo pasirinktą nuotolį kartu renka lėšas. Tokia Toronto Challenge dalyvių ar jų rėmėjų finansinė parama padeda gerinti ilgalaikės priežiūros namuose gyvenančių senelių priežiūrąm, teikti papildomų paslaugų. Toronto Challenge 2023

Labdaros fondas kviečia visus lietuvių bendruomenės narius aktyviai dalyvauti šiame populiariame sporto ir šalpos renginyje, bėgant ar einant savo pasirinktą nuotolį arba paremiant auka kitą dalyvį, savo įnašą skiriant lietuvių slaugos namams “Labdara”.

Toronto Challenge dalyviams siūloma pasirinktinai: bėgti ar eiti 5 km arba 1 km – Tai puiki galimybė patikrinti savo fizinį pasirengimą kartu su šimtais aktyvaus sporto entuziastų. Jei nenorite ar negalite dalyvauti bėgimo/ėjimo vajuje, galite paremti lėšomis dalyvaujantį Labdaros komandos narį. Norėdami savo paramą skirti Labdaros lietuvių slaugos namams, auką galite pervesti  šiuo adresu: http://www.canadahelps.org/en/pages/feeling-more-like-home/. Taip pat galite parašyti čekį Labdaros fondui, Memo skyrelyje įrašydami Toronto Challenge.

Kviečiame pasiižymėti birželio 11-ąją savo kalendoriuose. Toronto Challenge – puiki proga pavieniui ar visai šeimai išbandyti savo fizinį pasirengimą, prasmingai praleisti laisvalaikį.