Vertinga skulptūra sugrąžinta Lietuvai

Liepos 27 dieną  Kultūros ministerijoje pristatyta Lietuvai sugrąžinta kunigo Ričardo Mikutavičiaus kolekcijoje buvusi ir 2000–2001 m. neteisėtai  išvežta vėlyvosios gotikos (XVI a.) medžio skulptūra „Prisikėlęs Kristus“. Skulptūra yra pripažinta kilnojamąja kultūros vertybe ir įtraukta į Kultūros vertybių registrą.

Po kun.R. Mikutavičiaus (1935–1998) žūties skulptūros likimas tapo neaiškus. Lietuvos tarnyboms kilo įtarimų, kad Vienos antikvariate esanti skulptūra gali būti ieškomas „Prisikėlęs Kristus“.  Buvo  atliktas 2010 m. skulptūros atpažinimo tyrimas viename iš Austrijos sostinės Vienos antikvariatų patvirtino, kad tai – ieškoma iš Lietuvos neteisėtai išvežta kultūros vertybė. Į Vienos antikvariatą šis meno kūrinys pateko iš Kopenhagos (Danija) aukciono namų.

Saugoti skulptūrą „Prisikėlęs Kristus“ Kultūros ministerija patiki Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad 1992–1996 m. šis vaizduojamosios dailės kūrinys buvo restauruotas tuomečiame Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre. Tai pirmas kartas, kai taikant Europos Tarybos direktyvą 93/7/EEB dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo neteisėtai  išvežta kultūros paveldo vertybė grąžinama Lietuvai.

Šis prarastos Lietuvos kultūros vertybės susigrąžinimas simboliškai sutampa su 50 metų sukaktį mininčia 1970 metų UNESCO neteisėto kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencija (Lietuva prie jos prisijungė 1998 m.). Ja valstybės-konvencijos dalyvės pripažįsta, kad neteisėtas kultūros vertybių įvežimas, išvežimas ir nuosavybės teisės perdavimas yra viena iš pagrindinių kultūros paveldo skurdinimo priežasčių ir kad tarptautinis bendradarbiavimas sukuria vieną iš veiksmingiausių priemonių, saugant kiekvienos šalies kultūros vertybes nuo visų dėl to kylančių pavojų, taip pat įsipareigoja visomis turimomis priemonėmis priešintis tokiai veiklai, šalinti jos priežastis, užkirsti kelią panašiems reiškiniams.