Užuojauta

Advertisement
parama

Dėl Tėvelio a.a. Aloyzo Liaugaudo mirties (Lietuvoje) nuoširdžiai užjaučiame tevzib.com tinklalapio redaktorę Akvilę Minkevičienę, jos šeimą ir artimuosius.

Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos „Žiburiai“ valdyba

Tevzib.com tinklalapio redakcija