Užuojauta

Advertisement

Dėl Tėvelio a.a. Aloyzo Liaugaudo mirties (Lietuvoje) nuoširdžiai užjaučiame tevzib.com tinklalapio redaktorę Akvilę Minkevičienę, jos šeimą ir artimuosius.

Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos „Žiburiai“ valdyba

Tevzib.com tinklalapio redakcija