Užsienio lietuviai kviečiami aktyviau prisidėti prie prekybos žmonėmis prevencijos

Hands of a missing kidnapped, abused, hostage, victim woman tied up with rope in emotional stress and pain, afraid, restricted, trapped, call for help, struggle, terrified, locked in a cage cell.

Vidaus reikalų ministerija (VRM) skelbia projektų, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai lietuvių bendruomenėse kitose valstybėse, konkursą.

Juo siekdama didinti bendruomenių informuotumą apie prekybą žmonėmis, šio nusikaltimo formas, pavojus bei grėsmes, nukentėjusių nuo šio nusikaltimo asmenų teises bei tokiems asmenims teikiamą pagalbą.

Konkurso tema – Prekybos žmonėmis prevencija lietuvių bendruomenėse užsienyje. Konkursą laimėjusio projekto rengėjui VRM skirs iki 10 000 eurų projektui įgyvendinti.

Paraiškos konkursui turi būti pateiktos ir bus vertinamos vadovaujantis vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintais Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatais. Projektai bus vertinami pagal aktualumo, novatoriškumo, kūrybiškumo, išliekamosios vertės, tęstinumo ir kt. kriterijus.

Paraiškas konkursui kviečiame teikti VRM Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentui (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius) iki 2017 m. liepos 20 d. užklijuotame ir užantspauduotame voke arba nuskenuotos elektroninio pašto adresu [email protected]

Konkursas paskelbtas įgyvendinant Kovos su prekyba žmonėmis 2017–2019 metų veiksmų planą.

Daugiau informacijos apie konkursą rasite čia.

Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatus rasite čia.