URM apdovanojimai užsienio lietuviams ir bendruomenėms

ADVERTISEMENT

Liepos 17-osios – Pasaulio lietuvių vienybės dienos – proga Lietuvos užsienio reikalų ministerija apdovanojo garbės ženklu ,,Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ užsienio lietuvių bendruomenes ir užsienyje gyvenančius lietuvius.

Vokietijos lietuvių bendruomenei, aktyviai veikiančiai 76-erius metus, už ilgametį Vokietijos lietuvių vienijimą ir jų organizacijų stiprinimą, Vasario 16-osios gimnazijos – lietuvybės židinio Vokietijoje – puoselėjimą ir lituanistinio švietimo plėtrą, lietuvių kultūros ir istorinio palikimo saugojimą, indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą ir pilietiškumo skatinimą skirtas aukščiausias garbės ženklo apdovanojimas – Aukso Vytis.

Garbės ženklo medaliai už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę ir indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą skirti aktyviems lietuvybės puoselėtojams Airijoje, Australijoje, JAV, Jungtinėje Karalystėje, Sakartvele(Gruzijoje) irBelgijos lietuvių bendrumenei, mininčiai 76-erių veiklos metų sukaktį.

Vokietijos lietuvių bendruomenės šventės ir renginiai: