Tikėjimas Ukrainos pergale išsakytas muzika

ADVERTISEMENT

Gera pastebėti, kad dvi svarbios istorinės datos – Vasario 16-ji ir Kovo 11-oji – yra tapusios lietuvių asmeninio ir bendruomeninio gyvenimo prasmingomis šventėmis. Šių datų minėjimai yra labai išradingi ir įdomūs, kiekvieną kartą vis kitokie; nesvarbu, ar prisimenant Lietuvos nepriklausomybės kovų istoriją ar pasidžiaugiant jos dabartimi ir galimybėmis, jos iškiliais žmonėmis, išsaugotomis tradicijomis ar kultūros įvykiais. Šių minėjimų prasmę dar labiau suprantame, vykstant Rusijos agresyviam karui Ukrainoje. Ukraina moka skaudžiai didelę kainą už teisę būti laisva nepriklausoma valstybe, pačiais rinktis savo ateities ir tolimesnės būties galimybes. Mes, lietuviai, latviai, estai, lenkai, tai labai gerai suprantame iš savo patirties. Neatsitiktinai pastaraisiais metais mūsų Nepriklausomybės šventėse šalia valstybinių  Lietuvos,  Latvijos, Estijos vėliavų  dar matome  geltonai mėlyną – Ukrainos vėliavą. Lietuvoje ir pasaulio viešosiose erdvėse, kur tik esama lietuvių, vienijame savo balsus ir pastangas pasipriešinti Rusijos skleidžiamam melui, priartinti Ukrainos pergalę.

Toks Lietuvos, Kanados, Ukrainos vėliavų rinkinys kovo 12-osios popietę puošė Toronto Prisikėlimo parapijos salę. Paminėti Lietuvai svarbią datą ir kartu paremti kovojančią Ukrainą KLB Krašto ir Toronto apylinkės valdybos pakvietė lietuvių ir ukrainiečių bendruomenes. Muzikas, Toronto simfoninio orkestro smuikininkas Atis Bankas šiai progai parengė ypatingą programą „Kartu iki pergalės“, kurioje dalyvavo lietuvių, latvių, ukrainiečių atlikėjai, prisijungė ir Toronto Simfoninio orkestro buvę ir dabartiniai nariai.

Sveikindami lietuvių bendruomenė su 33-iosiomis Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo metinėmis, Kanados lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas K.Deksnys, Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius pabrėžė, kad laisve nėra visiems laikams duota kaip dovana. Ją reikia saugoti ir ginti kartu su viso pasaulio demokratinėmis jėgomis, priešintis agresijai ir bandymams riboti kitų laisvę ir nepriklausomybę. 

Petro Schturyn, Kanados ukrainiečių kongreso Toronto skyriaus pirmininkas, padėkojo Lietuvai ir lietuvių bendruomenei už  nuoširdžią paramą kovojančiai Ukrainai, jos žmonėms.

Renginyje dalyvavęs žinomas kanadietis Mike Bullard pasidalijo įspūdžiais apie neseną apsilankymą Ukrainoje. Įžymusis atlikėjas, kurį daugelis prisimename iš jo humoristinių programų, šįkart juokauti nebuvo linkęs. Mike Bullard, į Ukrainą nuvykęs kaip savanoris su dovanomis vaikams ir medicinos priemonėmis, karo niokiojamoje Ukrainoje praleido ketvertą mėnesių. Jo apibūdinimu, tai trigubas karas: mūšiai apkasuose – lyg Pirmajame pasauliniame; tankų kovos primena Antrojo pasaulinio mūšius; mirtį ir griovimą nešantys dronai – tai Trečiojo pasaulinio karo įvaizdis. Būtent Dnepr mieste jam teko pamatyti tą beprasmį žmonių ir miestų naikinimo siaubą, kuris pažadino neapykantą  šio karo sukėlėjams ir jo vykdytojams. Mike Bullard pažadėjo tęsti savanorystę su bendraminčiais klubų muzikais ir atlikėjais, Kanadoje renkant finansinę paramą Ukrainos kariuomenei tol, kol šis karas pasibaigs.

Koncerto programa „Kartu iki pergalės“ buvo tikrai įspūdinga ir kūrinių, ir atlikėjų įvairove. Skambėjo klasikų Brahms, Franck, Mozart, Bela Bartok muzika, šiuolaikinių kompozitorių Arvo Part, Juozapaičio, Froliak kūriniai, latvių,ukrainiečių dainos, kurias atliko Maria Thorburm (sopranas )irVilma Indra Vitols (mecosopranas). Programą Bramhs kūriniu Andante from Horn Trio, op40 pradėjo jos sumanytojas smuikininkas A.Bankas kartu su Christopher Gongos (ragas) ir pianiste V.Korchinsky-Kogan. Ukrainietis smuikininkas Roman Nykorovych ir pianistė Ilona Beres atliko Froliak „Nocturne“, paskyrę šį kūrinį Ukrainos kariams. Lietuvių kompozitoriaus Juozapaičio kūrinį „Adagio improvisazione” atliko klarnetistas Peter Stoll ir pianistė Victoria Korchinsky-Kogan. Sugrojęs klarnetu kūrinį, muzikas net tik parodė originalų lietuvių liaudies muzikos instrumentą birbynę, kuriam buvo parašytas šis kūrinys, bet ir pagrojo birbyne trumpą improvizaciją, atskleisdamas šio instrumento garso grpžį. Latvių muzikai George Juris Kenins (violončelė) ir Peteris Zarinš (fortepijonas) pakvietė klausytis Jekabs Medinš “Romance/Gavotte“. Klausytojai gausiais plojimais palydėjo A. Banko (smuikas) ir I.Bėres atliktą Franck „Recitativo fantasia“ iš sonatos smuikui ir fortepijonui, taip pat Lysenko „Elegy“. Įspūdingai skambėjo ir pučiamųjų dueto Noros Shulman (fleita) ir Michail Sweeney (fagotas) atliktos Mozart sonatų dalys, pritaikytos šiems instrumentams. Abu atlikėjai – TSO nariai. Žinomiausio šiuolaikinio kompozitoriaus esto Arvo Part „Fratres“, įdomų kūrinį smuikui ir fortepijonui atliko Sora – Sato-Mound ir V.Korchinsky – Kogan. Programą baigė styginių kvintetas Odin, kuriame altu groja Michael Casimir, TSO narys, Mozart Allegro from String Quintet K516 bei rytietiška egzotika ir ritmais dvelkiančiu Kachulis kūriniu „The Whirling Dervish“(grojo kvartetas).

Muzikinė sekmadienio popietė baigėsi vaišėmis čia pat salėje; tai buvo proga pabendrauti, dar kartą padėkoti atlikėjams ir organizatoriui muzikui Ačiui Bankui už neeilinį renginį, kuriame muzika buvo išsakyti palinkėjimai kovojančiai Ukrainai.