Kovo 11-osios šventė Kanadoje

ADVERTISEMENT

Lietuvos Nepriklausomybės  atstatymo 33-ųjų metinių proga kovo 11 d. Toronto lietuviai kartu su  Lietuvos ambasadoriumi  D.Skusevičiumi  įsiamžino Toronto centrinėje Nathan Phillips aikštėje, kitą dieną dalyvavo bendrame su ukrainiečių  bendruomene renginyje „Kartu iki pergalės“. 

Kalgario lietuviai

Kalgario lietuviai  Lietuvos Nepriklausomybės šventę paminėjo kartu, vaišindamiesi  cepelinais, kuriuos   virė šokių  grupės „Klevelis“ nariai, lietuviškų dainelių padainavo lituanistinės mokyklėlės moksleiviai, o paskui visi kartu  žiūrėjo  grupės „Nieko rimto“ programą.

Kovo 11-oji Vasagoje, ON

Labai žaismingą kovo 11-osios sveikinimą  „Tėviškės žiburiams“ redakcijai atsiuntė Wasagos lietuviai – ačiū jiems!

Kovo 11 dieną Saskačevane, Redžainos (Regina) mieste įsikūrusios lietuvių bendruomenės nariai susirinko kartu paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Kovo 11 dieną, Vankuverio miesto savivaldybė ir Burrard tiltas nušvito trispalvės spalvomis.

Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Britų Kolumbijos Žygeiviai / British Columbia Explorers 14 klubo narių (dauguma jų lietuviai, latvis ir vietos kanadiečiai), šiaurės Vankuveryje esančiame Seymour kalne nužygiavo daugiau nei 10 km (654 m. kilimas) ir užkopę į Pump Peak viršūnę, joje iškėlė Lietuvos trispalvę ir istorinę vėliavas. Žygeiviai sveikino Lietuvą ir vieni kitus su šia, visiems lietuviams svarbia ir gražia švente, vaišinosi lietuviškomis lauktuvėmis, trispalve atributika besigrožintiems smalsiems praeiviams pasakojo apie šio žygio progą.