Sveikiname su gimtadieniu!

Visi Staškevičiai – Kanadoje, Lietuvoje, JAV ir Anglijoje – sveikina mūsų patriarchą

prelatą JONĄ STAŠKEVIČIŲ,

švenčiantį savo 85-erių metų
gyvavimo sukaktį lapkričio 26 dieną.

Linkime Jam geros sveikatos ir Dievo palaimos!
Tegul atlieka kasdienines pareigas su įprastu sąžiningumu, žengia į naujus siekius su entuziazmu ir dar ilgai tarnauja tikintiesiems Kanadoje ir Lietuvoje.

Ilgiausių metų, mielas prelate Jonai!