Nauja KLMA paroda „Ilga kelionė namo – didysis atradimas“

Advertisement
parama

Paskutinę lapkričio savaitę Kanados lietuvių muziejaus-archyvo tinklalapyje www.lithuanianheritage.ca atidaryta paroda „Ilga kelionė namo – didysis atradimas“, skirta  Lietuvos diplomato V.Gylio (1886-1959) saugotų dokumentų istorijai.

Istorija prasidėjo 1939 m II Pasaulinio karo išvakarėse ir baigėsi čia, Toronte, šių metų pavasarį. Lietuvos Užsienio reikalų ministerija, 1939 m gelbėdama nuo galimų grėsmių svarbų diplomatinių dokumentų archyvą, išsiuntė juos į Švediją tuomet ten dirbusiam diplomatinės misijos vadovui V. Gyliui. Tačiau vėliau ir Švedijoje tapo nesaugu. Diplomatas su savo archyvu 1949 metais persikėlė į Kanadą, Torontą, ir dirbo gen. konsulu. Tačiau staigi konsulo mirtis 1959 m., o 20 metų vėliau ir jo našlės mirtis paliko didelę mįslę archyvarams ir istorikams – koks likimas ištiko Lietuvai svarbius dokumentus? Į šį klausimą ir atsako Kanados lietuvių muziejaus – archyvo virtuali paroda. Lapkričio 24 dieną ši paroda buvo pristatyta ZOOM platformoje, dalyvaujant svarbiems šios istorijos, tiksliau, jos pabaigos veikėjams. Tai V.Gylio saugotus dokumentus išgelbėjęs nuo sunaikinimo ir sugrąžinęs kanadietis, York universiteto profesorius Charles Hopkins, Danguolė Juozapavičiūtė -Breen, KLMA vadovė, į kurios rankas pirmiausiai ir pateko išgelbėtų dokumentų siunta, Darius  Skusevičius, LR ambasadorius Kanadoje, tarpininkavęs saugiam šių dokumentų sugrąžinimui į Lietuvą. Apie išgelbėtų dokumentų istorinę ir archyvinę reikšmę kalbėjo svečiai iš Lietuvos – D.Žižys, Lietuvos valstyb. Centrinio archyvo direktorius, ir istorikas dr. V.Žalys, buvęs LR ambasadorius Kanadoje. Šiame nuotoliniame pokalbyje ir buvo prisiminta ši neįtikėtina istorija. D.Juozapavičiūtė-Breen, kuratorė, supažindindama su virtualios parodos puslapiais, pabrėžė svarbiausių atrastų dokumentų istorinę reikšmę.

Techniniais nuotolinės parodos pristatymo darbais pasirūpino Toronto KLB apylinkė, pokalbius ZOOM rikiavo Skaidra Puodžiūnaitė, svečius kalbino Darius Skusevičius. Daugiau kaip 100 klausytojų iš įvairių Kanados vietų ir JAV išgirdo įdomią istoriją, sulaukė atsakymų į klausimus.

Parodos pristatymo organizatoriai parengė pokalbių vaizdo įrašą. Kviečiame pasižiūrėti įrašą ir vėliau atrasti laiko aplankyti pačią parodą muziejaus-archyvo tinklalapyje www.lithuanianheritage.ca

Stop kadrai iš ZOOM pokalbio:

Prof. Charles Hopkins
Pokalbio dalyviai (iš k.) : istorikas Dr.V.Žalys, buvęs LR ambasadorius Kanadoje, D. Žižys, Lietuvos valst.centrinio archyvo direktorius, D.Skusevičius,LR ambasadorius Kanadoje, D.Juozapavičiūtė-Breen, KLMA vedėja

Kadrai iš KLMA parodos: