Šv. Onos draugijos kalėdinė šventė

Advertisement

Šv. Onos draugija kviečia visus į kalėdinę šventę sekmadienį gruodžio 4 d., Šv. Mišios 12 val., po Mišių bus pietūs Casa Grecque restorane, veltui narėms ir 20 dol. svečiams, atsineškite savo vyną. Prašome patvirtinti dalyvavimą iki lapkričio 28 d. skambinant Mary Ženaitienei (514-256-8118) arba Lindai Visockytei (514-727-8422). Bus galima sumokėti metinį nario mokestį (5 dol.).