Rambyno dovana skautų stovyklai

V.Šimkaus ntr. (iš k.)Gailius Senkus, Rimas Sriubiškis (Romuvos valdybos pirmininkas), Loretta Stankus, Audre Sakalas
ADVERTISEMENT

Praėjusią vasarą, stovyklos metu, Hamiltono Rambyno valdybos nariai apsilankė Romuvos stovyklavietėje ir padovanojo $125,000 – tai dalis sumos, kurią Rambyno valdyba paskyrė atitinkamoms lietuvių bendruomenės organizacijoms. Šių organizacijų veikla ir nuostatai turėjo atitikti  Kanados ir Ontario valdžios įstatymus. Hamiltono lietuviai iš pat pradžios dirbo ir padėjo pastatyti Romuvos  skautų stovyklavietę. Valdybos nariai, daugelis  iš jų buvę skautai ir skautės,  pritarė  paramos skyrimui šiai organizacijai. Tikėkimes, kad Romuvos stovyklos grožis ir įdomūs užsiėmimai paskatins čia susirinkti ir jaunesnes tautiečių kartas.

Valentine G Senkus