Transatlantinio bendradarbiavimo galimybės ir ateitis

ADVERTISEMENT

Lapkričio 21d. Otavos Nacionaliniame meno centre buvo surengta konferencija “Trijų jūrų iniciatyva:galimybė Kanadai ”. Tai jau nebe pirmus metus veikianti politinė platforma, skatinanti 13-os Vidurio ir Rytų Europos valstybių tarptautinį ir tarpatlantinį bendradarbiavimą. Trijų jūrų – Adrijos, Baltijos ir Juodosios jūros iniciatyvai priklausančios šalys sudaro 29% visos Europos Sąjungos teritorijos, jose gyvena 25% (112 mln.) Europos Sąjungos gyventojų.

Šį renginį kartu su Lietuvos ambasada ir Rumunijos ambasada surengėThe Macdonald-Laurier Institute (MLI) ir Lenkijos Respublikos ambasada.

Trijų jūrų iniciatyva (3SI) – tai politinė platforma, kuria siekiama skatinti transatlantinį bendradarbiavimą, siekiant toliau plėtoti ir integruoti 13 Vidurio ir Rytų Europos šalių pagrindinėse interesų srityse. Šios platformos svarba yra pati didžiausia kritiniu Rusijos invazijos į Ukrainą laikotarpiu.

Konferencijoje buvo nagrinėjama, kaip Kanada galėtų sustiprinti ir panaudoti transatlantinius ryšius su Rytų ir Vidurio Europos šalimis, dalyvaujančiomis Trijų jūrų iniciatyvoje. Apie tai konferencijoje „Trijų jūrų iniciatyva: Galimybė Kanadai” kalbėjo ir Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius

Trijų jūrų regionas turi didelį potencialą, nes tai vienas sparčiausiai augančių regionų pasaulyje, kurio prognozuojamas BVP augimas iki 2030 m. sieks 35 proc. Iniciatyva siekiama skatinti investicijas į Vidurio ir Rytų Europos transporto, energetikos ir skaitmeninę infrastruktūrą, kad būtų pagerintas regiono susisiekimas ir paskatintas vystymasis.  Kanada, kaip NATO narė ir strateginė ES partnerė, taip pat atlieka svarbų vaidmenį Trijų jūrų regione tiek politiniu lygmeniu, tiek verslo bendradarbiavimo srityje.

Lietuvai ruošiantis kitais metais Vilniuje surengti kitą Trijų jūrų iniciatyvos aukščiausiojo lygio susitikimą, svarbu užmegzti partnerystę su Kanada.

LR ambasados inf. ir ntr.