Profesinė stažuotė Lietuvoje? Verta pagalvoti

Skelbiamas Lietuvos diasporos jaunų asmenų, atliekančių ar ketinančių atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, stipendijų skyrimo konkursas.

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), skelbia Lietuvos diasporos jaunų asmenų, atliekančių ar ketinančių atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, stipendijų skyrimo konkursą (toliau – Konkursas).

Stipendijos skyrimo tikslas – skatinti Lietuvos diasporos jaunus asmenis, atliekančius arba ketinančius atlikti praktiką Lietuvoje, užmegzti ir stiprinti ryšius su Lietuvoje veikiančiomis organizacijomis, institucijomis ir įmonėmis.

Norintieji gauti stipendiją turi atitikti visas šias sąlygas:

  • Būti Lietuvos Respublikos pilietis arba lietuvių kilmės;
  • Paraiškos teikimo metu (arba praktikos pradžios dieną, jeigu praktikos atlikimo data yra ankstesnė negu paraiškos teikimo data) būti 18-29 metų amžiaus;
  • Paraiškos teikimo metu faktiškai negyventi Lietuvoje.

Stipendijos dydis – 500 eurų.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2022 m. liepos 27 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 26 d. 23:59 val.

Paraiškas galima teikti elektroniniu paštu: [email protected].

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Lamonovaitė, elektroninis paštas: [email protected], tel. +370 659 81267.

                                                                                      Jaunimo reikalų agentūra

Diana Nausėdienė susitinka su Lietuvoje šią vasarą atliekančiais profesinę stažuotę JAV ir Kanados studentais. LISS programoje, kurią remia Lietuvių fondas, kviečiami dalyvauti JAV ir Kanados lietuvių kilmės bakalauro ir magistro laipsnių studentai. Daugiau nei per dešimt metų programoje jau dalyvavo daugiau nei trys šimtai studentų.