Atsisveikinome su Punsku, susitiksime Bostone ir Montrealyje

Liepos 21–25 dienomis Punske vyko Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) kongreso kultūrinė – pramoginė dalis „Ateitį kuria tradicija“. Formalioji šio Kongreso dalis buvo surengta dar 2021 m. birželį nuotoliu. Jos metu už praėjusią kadenciją PLJS delegatams iš visų šalių atsiskaitė Vlado Oleinikovo vadovauta PLJS Valdyba ir išrinkta nauja valdyba, kurioje dirba JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungų. atstovai. Pirmininkas Rimvydas Rubavičius.

Kultūrinėje kongreso programoje, kuri vyko Lenkijoje, ,Suvalkų krašte, kur gyva lietuviška kultūra ir tradicijos.,veikia aktyvi lietuvių bendruomenė.  Dalyviai iš 10 valstybių – nuo Urugvajaus, JAV, Kanados iki Karaliaučiaus ir Baltarusijos – per keturias dienas paniro į keliones po Suvalkų koridoriaus apylinkes, diskusijas, dirbtuves, dainas ir šokius Šilainės paežerėje prie laužų. Renginyje dalyvavo ir Punsko licėjaus moksleiviai bei mokytojai, istorikai ir antropologai, vietos lietuvių šeimos, muzikantai, šakočių, skruzdėlynų, kiaulės ausyčių kepėjai. Daugybė netikėtų patirčių ir atradimų, staigmenų lydėjo kiekvieną kongreso dalyvių dieną.

Kaip taisyklė, Kultūrinė kongreso dalis tampa labiausiai akiratį plečiančia, draugystes tvirtinančia, visokeriopą saviraišką skatinančia ir įvairove pulsuojančia ketverių PLJS darbo metų kulminacija, supurto kasdienybę vietos lietuvių bendruomenėms, įveiklina akademinę, verslo ir šokančią ir grojančią vietos visuomenę. PLJS Kongresą Punske pasveikino ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda bei Diana Nausėdienė.

Istoriškai Jaunimo kongresas įvyko anksčiau nei susikūrė juos kas ketverius – penkerius metus rengianti Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS). Nuo pirmojo Jaunimo Kongreso, kuris įvyko JAV 1966-aisiais, prasideda diasporos jaunimo telkimosi istorija. Antrojo Kongreso metu 1972 m. įkurta Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga ėmėsi kryptingai stiprinti jaunų lietuvių tarpusavio ryšius kultūros ir tapatybės išlaikymui bei diplomatiniam darbui Lietuvos Laisvės labui. PLJS veikla įgavo ypatingą pagreitį 2004 m. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, atsivėrus šalies sienoms ir 700 tūkst. lietuvių išsisklaidžius po visą pasaulį. Jaunimo sąjungos įvairiose šalyse kuriasi ir auga kaip tarpusavio ryšio ir ryšio su Lietuva puoselėjimo, bendrysčių kūrimo ir ugdymo pagrindas.

Kito Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo ilgai laukti neteks.  Jungtinių Amerikos valstijų  ir Kanados jaunimo organizacijų atstovai pranešė, kad XVII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas vyks 2023 metais  birželio 14-22 dienomis Šiaurės Amerikoje  JAV, Bostone, lietuvų stovykloje Neringa ir Kanadoje, Montrealyje .

Inf. ir ntrs parengta pagal Lietuvos spaudą