Parodoje – Kanados lietuvių margučių raštai ir spalvos

Advertisement

Dar kartą galime pasidžiaugti gražia Velykų šventės tradicija – įvairiaspalviais margučiais. Jų virtualią parodą savo Facebook‘e pirmąkart surengė Toronto Kanados lietuvių bendruomenė. Velykų išvakarėse ji pakvietė Kanados lietuvius atsiųsti savo margučių nuotraukas ir  trumpą žinutę apie marginimo būdus. Ir šiuo metu Toronto KLB Facebook‘e galite matyti parodai atsiųstas margučių ir kai kurių autorių nuotraukas iš Vankuverio, Kalgario, Hamiltono, Londono(ON), Montrealio ir Otavos, žinoma, ir iš Toronto, pasigėrėti išradingumu, marginimo raštų ir būdų įvairove.

Puiku, kad ši kūrybą skatinanti tradicija gyva, ją iš tėvų ir senelių noriai perima jaunimas ir vaikai.

Siūlome pasižiūrėti keliolika šiai parodai atsiųstų margučių nuotraukų, visą parodą galite matyti Toronto KLB Facebook‘e.