Ilgiausių metų!

ADVERTISEMENT

Kun. Augustinas Simanavičius, OFM, buvęs ilgametis Toronto Prisikėlimo parapijos (Pranciškonų) klebonas, balandžio 24 d. mini 90-ąjį gimtadienį ir kunigystės 60-metį. Didžiąją kunigystės metų dalį Tėvas Augustinas paskyrė Prisikėlimo parapijai, telkdamas lietuvius dvasiniam gyvenimui, kultūrinei veiklai, skatindamas  išsaugoti lietuvišką tapatybę ir perduoti ją savo vaikams. Per daugelį dešimtmečių, vadovaujant  klebonui Augustinui, šioje parapijoje gimė ir dabar dar puoselėjamos katalikiškos kultūros, bendruomeniškumo, atjautos ir dalijimosi parama tradicijos, parapijoje gyva pranciškoniška dvasia.

 Abiejų jubiliejinių datų proga – ilgiausių metų tėvui Augustinui!