Pagrobtos vertybės sugrąžinamos Ukrainai

Estijos kultūros ministrė Heidy Purga perdavė Ukrainos ambasadoriui Estijoje Maksimui Kononenko 300 pavogtų archeologinių vertybių, tarp jų ir antikinių ir viduramžių monetų. Šios muziejinės vertybės buvo konfiskuotos 2018 m. Luhamaa pasienio punkte pietų Estijoje, kai juos aptiko muitinės pareigūnai. Jie buvo rasti iš Rusijos į Europą keliaujančioje transporto priemonėje. Atlikus tyrimą nustatyta, kad daiktai buvo neteisėtai iškasti rytinėje ir pietinėje Ukrainos dalyje. Tarp grąžintų Ukrainai eksponatų yra senovėje pietų Ukrainos teritorijoje gyvenusių skitų aukso dirbinių, viduramžių žirgų papuošalų, senovinių ir viduramžių monetų. Šie daiktai buvo eksponuojami parodoje „Pagrobti lobiai. Auksas iš Ukrainos“ Estijos istorijos muziejaus Didžiojoje gildijos salėje Taline.

Sausio 23 d. H. Purga ir M. Kononenko pasirašė sutartį dėl daiktų perdavimo Ukrainai

Estija ir Ukraina yra prisijungusios prie UNESCO konvencijos, kuria draudžiamas neteisėtas kultūros vertybių importas, eksportas ir nuosavybės teisės į jas perdavimas. Remdamasi ta pačia konvencija, 2016 m. Estija grąžino vikingų laikų kardą, kuris buvo neteisėtai išvežtas iš Ukrainos ir konfiskuotas Estijos pasienyje.

Aukso dirbiniai iš Krymo istorijos muziejaus sugrąžinti Ukrainai

Rusijos karo tikslas Ukrainoje – ne tik sunaikinti kaimynines valstybės nepriklausomybę ir valstybingumą, bet ir atimti istorinę atmintį, tapatybę, kultūrą. Brutaliai užėmę Ukrainos teritorijas, rusai plėšia muziejus, pavogdami( arba dar blogiau – sunaikindami) vertingiausius istorinius radinius. Pasaulio valstybės bando užkirsti kelią barbariškiems rusų veiksmams. Neseniai Olandijos Allard Pierson muziejus Kijevui perdavė buvusį Krymo  istorijos muziejaus rinkinį iš viso daugiau kaip 500 itin vertingų senovinių skitų ir sarmatų kultūros paveldo aukso dirbinių. Muziejus pagal sutartį buvo pasiskolinęs šį rinkinį savo parodoms. Rusijai 2014 metais okupavus Krymą, Amsterdamo muziejus nutarė šio rinkinio negrąžinti į okupuotą teritoriją. Rusija bandė susigražinti šias vertybes per teismą, bet teismo sprendimu jos buvo perduotos teisėtam savininkui – Ukrainos valstybei.

Praėjusį rudenį JAV muitinės darbuotojai Ukrainos atstovams perdavė itin vertingų kardų rinkinį, kuris buvo konfiskuotas iš Rusijos gyventojo.

JAV muitininkai konfiskuotų kardų rinkinį perdavė Ukrainos ambasadai