Klausykitės net 78 audio knygas, knygeles ir noveles lietuvių kalba nemokamai

Net 78 mokyklos laikų knygos, knygelės ir novelės yra visiškai nemokamai ir visiškai teisėtai prieinamos audioknygų pavidalu!

Šios knygos buvo įgarsintos Ugdymo Plėtotės Centrui vykdant ES lėšomis remiamą projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdyma.”

Klausykitės audioknygeliu: audioknygos.lt Smaugaus klausymo!