Mirties pranešimas – a.a. Julija Narbutas (1923 – 2020)

ADVERTISEMENT

A.a. JULIJA NARBUTAS
(1923 – 2020)

A.a.Julija Narbutas atsisveikino su mumis š. m. liepos 11 d., likus tik 5 dienoms iki jos 97-ojo gimtadienio.

Julija gimė ir augo Lietuvoje, po II Pasaulinio karo kartu su vyru Vaclovu atvyko į Kanadą. Deja, vyras mirė prieš 50 metų. Julija sėkmingai tvarkėsi savo ūkyje Rodney, ON, užaugino tris dukras – Nijolę, Dalią ir Ramoną, taip pat ir sūnų Gediminą, kuris mirė sulaukęs vos 20-ties metų. Julija iki gyvenimo pabaigos buvo apsupta mylinčių artimųjų – tai žentai Jim Brownlee, Charlie Abromaitis, vaikaičiai Nathan (Jenn) ir Jessica (Troy).

Savo paskutiniuosius 12 gyvenimo metų Julija praleido Chatham, ON . Iš pradžių trejetą metų gyveno Thames senelių namuose, kitus devynerius metus Julija praleido Riverview Gardens senelių globos namuose. Čia ji buvo labai patenkinta puikia priežiūra ir maloniomis rūpestingomis slaugytojomis.

Pagal a.a.Julijos norus šeima ir artimieji atsisveikino su ja privačiose laidotuvėse, paminėdami jos ilgą ir prasmingą gyvenimą.A.a. Julijos Narbutas  amžinojo poilsio vieta – St.Mary kapinėse, West Lorne, ON, šalia anksčiau mirusio vyro Vaclovo ir sūnaus Gedimino. 

                                                                                                   Šeima