Paminėtas S.Dariaus ir S.Girėno atminimas

Telkiniai, Lenkija

Liepos 19-ąją Ščecine ir Pščelnike, Lenkijoje, buvo paminėtos S. Dariaus ir S. Girėno legendinio transatlantinio skrydžio 87-osios metinės. Pagerbiant pilotų atminimą, aukotos Mišios Šv. Jokūbo katedroje Ščecine ir „Lituanicos“ sudužimo vietoje Pščelniko miške prie S. Dariaus ir S. Girėno paminklo.

Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Eduardas Borisovas, perduodamas Kauno miesto savivaldybės sveikinimus, padėkojo Ščecino lietuvių bendruomenei, Vakarų Pamario vaivadijos, Myslibužo savivaldybės, bažnyčios atstovams bei visiems, kurie puoselėja Lietuvos lakūnų atminimą.

Ambasadorius E. Borisovas, gynybos atašė G. Kazokas ir Lietuvos garbės konsulas Ščecine W. Wierzchoš padėjo gėlių prie Šv. Jokūbo katedros Aušros Vartų Dievo Motinos koplyčioje įrengtos S. Dariaus ir S. Girėno atminimo lentos ir prie paminklo S. Dariui ir S. Girėnui Pščelnike. Minėjime taip pat dalyvavo Kauno rajono savivaldybės delegacija.