Mirties pranešimas  

ADVERTISEMENT

A.a.Irena Birštonas (Dambrauskas)
1933.06.01.- 2022.06.30

Irena Birštonas, sulaukusi 89-erių metų, apsupta savo artimųjų, birželio 30 dieną Barrie, Simcoe hospice, iškeliavo į amžinybę pas anksčiau mirusį mylimą vyrą Joną. Irena yra gyvenusi Stayner, ji užaugino ir paliko gražią didelę šeimą: Romą (Leo Breen), Aidą (Willliam McAleer), Aldoną Hall, Joną (Fiona), Vince and Ben (Joanne). Ji buvo mylima močiutė vaikaičiams Loretto, Patrick (Vanessa), Sarah, Adam, Dillon, Sarah, Isaac, a.a Natasha, Candice, Robert, Victoria and Olivia ir promočiutė Liv, Calvin, Ryan, Riley, Leland, Zoey and Xavier. Irena paliko liūdinčią seserį Dana Puzeris, jos ilgėsis gausus seserėčių ir sūnėnų būrys, kaimynai, draugai ir daugelis tautiečių lietuvių bendruomenėje. Irena mėgo sukviesti šeimą prie pietų ar šventinių vaišių stalo, būti su jais. Irenos draugus šeima kviečia liepos 8 dieną, 11v.r., susirinkti Šv.Jono lietuvių kapinėse Misisaugoje (2185 Stavebank Road) Aukas Irenos atminimui galima skirti Simcoe hospisui arba Kanados Vėžio draugijai. Užuojautomis ir atsiminimais galima pasidalinti laidojimo namų tinklalapyje www.carruthersdavidson.com