Mažojoje galerijoje – „Gibsons Girls“ grupės kūryba

Meno pasaulyje netikėti dalykai atveria naujas erdves ir naują požiūrį į kūrybą. Prieš daugelį metų Paul Grajauskas surado senovinę dėžutę su keturiais skyriais. Pasidėjęs savo įstaigoje ant rašomojo stalo nutarė, kad ji gali pasitarnauti kaip mažutė parodų galerija mažosioms vaizduojamojo meno formoms – piešiniams skulptūrėlėms, fotografijoms ir nedideliems paveikslams. Ją taip ir pavadino “Desktop Gallery”. Joje rengiamos 1 mėnesio trukmės įvairios parodos. Šių parodų nuotraukas galite matyti “the-desktop-gallery” Instagramoje. “Ši neįprasta ir netikėta meno erdvė skirta pavargusiems nuo darbo kasdienybės ar įtampos, ji siūlo naujus įspūdžius“ – taip “Desktop” galerijos tikslą pristato jos savininkas ir kuratorius Paul Grajauskas.

Šį mėnesį Paul Grajausko galerijoje “Desktop Gallery” atidaryta jau 84-oji paroda. Joje kviečiama susipažinti su Gibsons Girls grupės dailininkių kūryba “Where I’m at Now: A Conversation in Art” (Kur aš esu: pokalbiai per meną). Tai mišria technika pieštos pašto atvirutės – planuotos parodos Vilniuje, Marijos ir Jurgio Šlapeliu muziejuje, pavyzdys. Kaip ir daugelį kitų įvykių renginių, dailininkių planus sujaukė COVID-19 pandemija ir karantinas. Tačiau išradingiausieji randa kaip įveikti visus draudimus, kūrybiškai panaudoti visas, net ir mažiausias galimybes Gibsons Girls grupės dailininkių Yael Brotman, Karen Curry, Liz Parkinson, Snaigės Šileikienės ir MJ Steenberg paroda – atviručių rinkinys, kuriose, palytėjus daugeliui kūrybiškų rankų, atsispindi vaizduojamos vietos fizinė ir dvasinė aura.

Jau daugiau kaip 25-erius metus šią grupę vienija bendras pomėgis keliauti po labiausiai laukines Ontario apylinkes, stovyklauti, plaukti kanoja, fotografuoti ir kartu kurti kiekvienoje aplankytoje vietoje instaliacijas. Gibsons Girls vardas šiai kūrybingai grupei prigijo po vienos išvykos Gibson upės Ontario provincijoje pakrantėmis, ieškant tapybiškų vaizdų savo eskizams. Kūrybiškos ir smagios bendražygės vienodai gerai jaučiasi savo studijoje ar laukinėje gamtoje. 2018 metais Liz Parkinson paragintos, pradėjo bendrą projektą. Kiekviena dailininkė atskirai kuria 4”x6” pašto atvirutes. Tada šios atvirutės buvo siunčiamos kiekvienai iš grupės narių, nesvarbu, kur ji bebūtų, ir kiekviena iš jų papildo piešinį pagal savo vaizduotę ir nuotaiką. Galutinis rezultas buvo stebėtinai įdomus. Taip per du metus susikaupė 275 atvirutės, kurios nukeliavo savo kūrybinį kelią nuo Gabriola salos, Pauch Cove, Newfoundland, Puerto Escandido, Mexico ir Toronto. Šio kūrybinio bendradarbiavimo paroda “Where I’m at ..” pirmą kartą buvo surengta Gilmour galerijoje, Open Studio 2019 metais. Šiemet buvo numatyta parodą surengti Lietuvoje, Vilniuje, Šlapelių muziejuje, bet COVID-19 ir karantinas privertė pakeisti šiuos planus. Paroda Vilniuje perkelta į 2022-uosius metus, Gibsons Girls ir šiuo metu tęsia šį projektą. Įdomu pastebėti, kad grupės dabar kuriami atvirukai atspindi labai pasikeitusį šiuolaikinį gyvenimą. Atviručių piešiniai ir jose atsispindinys jausmai kalba apie priverstinį atsiskyrimą bei norą įveikti jį, greičiau sugrįžti į kūrybinį ir asmeninį bendravimą.

“Desktop Gallery” atidaryta pirmadieniais – penktadieniais, 8 v.r. – 4 v.p.p., North Mississauga, ON, 151 Superior Boulvard #3-7, room “ten by ten”.