Dr. Angelė Kazlauskienė

Advertisement

Dr. Angelė Kazlauskienė, sulaukusi 84 metų, ramiai atsisveikino su mumis 2020 m. birželio 4-osios rytą Oakvilės Trafalgar Memorialinėje ligoninėje.
Angelė didžiavosi savo profesija, kurią ji įgijo1959 metais Toronto universiteto odontologijos fakultete, tarp 150 kurso vyrų būdama viena iš trijų moterų, gavusių baigimo diplomą. Su begaline meile savo profesijai ji dirbo dantų gydymo kabinete 65-erius metus. Tapusi viena iš pirmųjų moterų – dantų gydytojų, dr. Angelė Kazlauskienė daugelį metų dirbo Oakvilėje, gydė tūkstančius pacientų – nuo daugybės įžymių žmonių iki nepasiturinčiųjų, negalėjusių užsimokėti už gydymą.
Ji taip pat įsteigė Lietuvoje labdaros fondą “Perlas”, kuris rūpinosi Lietuvos našlaičių dantų gydymu.
Dr. Angelė Kazlauskienė iškeliavo pas anksčiau mirusį vyrą Sigitą, paliko sesutę Liudą Leknickienę ir jos vyrą Mindaugą, dukterėčias ir sūnėnus.
Ilsėkis ramybėje, miela Angele, tu visada būsi su mumis.

Atsisveikinimo iškilmės visuomenei vyks, pasibaigus COVID-19 karantinui.