Maironio mokyklos žinios

ADVERTISEMENT

Pamoka Anapilio sodyboje

Dėkojame Lietuvos kankinių parapijos klebonui Nerijui Šmerauskui už leidimą naudotis parapijos salę pamokoms lapkričio 6 d. Tik karta per mėnesį mums tenka pasimatyti ir pabendrauti!

Mokytojos Nijolė Gudaitis ir Rasa Balaišienė užsiėmė su jaunesniųjų ir vyresniųjų darželio mokiniais, mkt. Dominykas Gužauskas dirbo su 1-2 klasėmis. Mokytoja Ona Stanevičiutė-Mills, pavadavusi mokytoją Indrę Patkačiūnienę, bendravo su 3-4-5 klasėmis, mokyklos vadovės Lidija Puteris ir Daina Kuraitė, pavadavusios mkt. Rimą Žemaitytę-De Iuliis, dirbo su 6-7-8 klasėmis.

Užsiėmimai vylo saugioje aplinkoje: visi mokytojai pasiskiepiję, taip pat visi – mokytojai ir  mokiniai – nešiojo kaukęs.

Toliau tęsis pamokos nuotoliniu būdu. Planuojame vėl susitikti asmeniškai sekanti mėnesį.

Živilė

Nuotraukose: šeštadieninės pamokos Anapilio sodyboje dalyviai užsiėmimų metu ir  moksleivių darbų parodėlės