Maironio mokyklos žinios

Balandžio 17 ir 24 d.d. toliau vyks pamokos nuotoliniu būdu.

Kviečiame jaunuosius menininkus į darbą! Vaikai, norintys dalyvauti piešinių konkurse mūsų metraščio viršeliui – atsiųskite savo piešinį administracijai

([email protected]) iki balandžio 17 d. Šių metų metraščio tema yra „Aš – tavo gimtinė, vardu Lietuva: Nuotolinis mokymas 2021“

Piešiniai gali būti spalvoti. Prašome pridėti mokinio vardą ir pavardę piešinio apačioje.

Živilė