Maironio mokyklos žinios

Advertisement
  • Dėkojame Romui ir Dainai Puteriams, nufotografavusiems mokytojus ir mokinius šių metų metraščiui.
  • Balandžio 8 d. nebus pamokų – šv. Velykų savaitgalis.
  •  Gegužės 27 d. įvyks mokslo metų pabaigos šventė (vėliau paskelbsime daugiau žinių).

Živilė