“Gintarinės Joninės“ Anapilyje

ADVERTISEMENT

Toronto lietuvių jaunimo šokių ansamblis “Gintaras” kviečia į būsimą vasaros šventę. „Gintarinės Joninės” – 2023 m. birželio 24 d., Anapilio sodyboje, 2185 Stavebank Rd., Mississauga ON L5C 1T3. Bilietus į renginį bus galima įsigyti nuo balandžio 1 d.