Lietuvos patikėtinis Montrealyje

Montrealietis Arūnas Staškevičius, šalia ilgametės pedagoginės veiklos, daug laiko skyrė ir skiria visuomeninei veiklai Montrealio lietuvių bendruomenėje, nuo 1983 – 2008 metais buvo KLB Montrealio apylinkės valdybos pirmininku. Lietuvos garbės konsulu Kanadoje paskirtas 2007 m.

Birželio 6 d. Darius Skusevičius, Lietuvos ambasadorius Kanadoje, Arūnui Staškevičiui, Lietuvos Respublikos garbės generaliniam konsului Kvebeke, įteikė konsulinį patentą su įgaliojimais atstovauti Lietuvos interesams Kanadoje, Kvebeko provincijoje.