Įsteigta pasaulio lituanistinių mokyklų asociacija

Užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai susivienijo ir įsteigė Lituanistinių mokyklų asociaciją. Į naujają organizacija įsijungė  daugiau nei 50 lituanistinių mokyklų iš visų žemynų – nuo Šiaurės ir Pietų Amerikos iki Australijos ir Europos. Jose dirba per 400 mokytojų, mokosi apie 2 500 mokinių.

Australijos lituanistinės mokyklos sugrįžo į klases. Užsiėmimai lituanistinėje mokykloje „Spindulys”

Pasak Lituanistinių mokyklų asociacijos koordinatorės Donatos Simonaitienės, lituanistinio švietimo judėjimas turi gilias tradicijas ir dėl naujos išeivijos bangos per pastaruosius 20 metų l abai stipriai išsiplėtė.

Donata Simonaitienė, Lituanistinių mokyklų asociacijos koordinatorė

„Kuriasi naujos mokyklos, keičiasi jų formos, pamažu tiek užsienyje, tiek Lietuvoje keičiasi ir pats požiūris į lituanistines mokyklas, tad natūralu, kad atsirado poreikis sutelkti jėgas bendram darbui. Lituanistinės mokyklos ne visada yra užsienio kraštų lietuvių bendruomenių dalis, nemaža dalis jų veikia individualiai ir dar nebuvo tokios organizacijos, kuri jas visas vienytų – tiek individualias, tiek priklausančias bendruomenėms, tiek virtualias, tiek formalias, tiek neformalias“, – sako D. Simonaitienė.

Pagrindiniai asociacijos tikslai yra mokytojų kvalifikacijos kėlimas, lituanistinių interesų gynimas, lituanistinių mokyklų tinklo plėtra bei specialistų, mokytojų profesionalų, vienijimas. Šiuo metu lituanistines mokyklas lanko ir lietuvių kalbos mokosi tik 5–7 proc. užsienyje gyvenančių lietuvių kilmės vaikų. Anot Lituanistinių mokyklų asociacijos koordinatorės, skaičiai nėra džiuginantys.

Asociacija yra nepriklausoma ir savanoriškais pagrindais veikianti ne pelno organizacija, besivadovaujanti nešališkumo principais politinių bei visuomeninių jėgų atžvilgiu, rašoma asociacijos pranešime žiniasklaidai. Jos nare gali tapti bet kuri užsienyje veikianti lituanistinė mokykla.