JAV. Nuotolinis pokalbis apie ekonominę diplomatiją

ADVERTISEMENT

2021 m. kovo 2 d. vyko JAV Lietuvių bendruomenės narių ir profesionalų virtualus susitikimas su LR Seimo nare, Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininke Dalia Asanavičiūte bei LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos ko-pirmininku, JAV LB atstovu šioje komisijoje Jonu Bružu. Susitikime, kuriam vadovavo JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė verslo reikalams Inga Klimašauskienė, buvo pristatyti LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos planai, susiję su JAV lietuvių veikla – kas numatoma siekiant stiprinti Lietuvos ir JAV lietuvių bendruomenės bei profesionalų bendradarbiavimą. D. Asanavičiūtė pristatė atstovaujamos komisijos pagrindinius tikslus, pažymėjo, kad viena iš pagrindinių sričių yra ekonominės diplomatijos, kuri apima eksporto bei investicijų plėtrą ir profesionalų apjungimą, stiprinimas. J. Bružas optimistiškai kalbėjo apie lietuviškų verslų be sienų plėtros perspektyvas – šis klausimas yra vienas iš daugelio kitų LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos darbotvarkėje. Susitikime dalyvavo augiau nei 60 dalyvių, jie turėjo galimybę pašnekovams užduoti rūpimus klausimus. Sutarta, jog tokie susitikimai bus organizuojami ir ateityje, diskusijoms pasirenkant vieną iš JAV lietuviams aktualių temų.

Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkė D.Asanaviciute ir JAV LB atstovas Jonas Bružas
JAV LB pokalbio darbotvarkės išklotinė

JAV LB inf. ir ntrs.