Lietuviai dalyvaus Toronto meno festivalyje LUMINATO 2017

Advertisement
parama
Rimas Tuminas

Šiais metais Toronto Luminato tarptautinis festivalis, žengiantis į antrą dešimtmetį,  prasidės birželo 14 ir tęsis iki birželio 25 dienos. 

Luminato festivalis apjungia vaizduojamojo meno, muzikos, teatro, šokio ir kitas meno sritis nesiribodamas tradicinėmis formomis.

Šiais metais Luminato festivalyje dalyvaus ir Lietuvos teatro artistai, kurie atvežė Antono Čechovo pjesės “Dėdė Vania” pastatymą. Šio klasikinio veikalo režisierius- Rimas Tuminas.

Rimas Tuminas gimė Kelmėje, teatro meną studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Nuo 1979 jis buvo Lietuvos nacionalinio dramos teatro direktorius, o 1990 įkūrė Vilniaus mažąjį teatrą.

Spektaklio “Dėdė Vania” scenografiją sukūrė Adomas Jacovskis, muzika –Faustas Latėnas.

Spektaklis įvyks birželio 24 ir 25 dienomis John Bassett teatre, 255 Front St. W.

Lithuanian’s at Toronto’s Luminato 2017 

Luminato is Toronto’s international multi-arts, multi-platform festival dedicated to performance, visual art, music, theatre, dance, and programming that cuts across traditional art form boundaries. The 2017 festival runs June 14 to 25, launching Luminato’s second decade.

This year, a team of Lithuanian theatre buffs, including Lithuanian-born artistic director Rimas Tuminas produce Russian playwright Anton Checkhov’s classic play, „Uncle Vanya,“ June 24th and 25th at John Bassett Theatre, 255 Front St. W.

Tuminas was born in Kelme, Lithuania, and studied at the Conservatory of Lithuania. From 1979 he was the director of the Lithuanian national drama theatre and in 1990 he founded the Little Theatre in Vilnius. 

Directed by Rimas Tuminas, Set Design and Costumes by Adomas Jacovskis, Composer Faustas Latenas.