“Labdaros” slaugos namų gyventojams reikia savanorių pagalbos

Sako, laimę neša ne turtas ir pinigai, bet tarnystė savo artimui.  Į “ Labdaros” slaugos namus dažniau ateina gyventi asmenys su rimta negalia.  Dažnėja atvejai, kai gyventojai nebepajėgia patys pavalgyti  – jiems reikalinga pagalba su maitinimu valgyklose arba jų kambariuose: per pusryčius, per pietus, per vakarienę ir dukart per  dieną (ryte ir po pietų), kai i kambarius atnešamos užkandelės. Beveik visas slaugos namų personalas, kiek gali, prisideda prie maitinimo – taigi, retai kas atsilieps telefonu, jei bus skambinama į “Labdarą” maitinimo metu. 

“Labdarai” labai reikalingi savanoriai, galintys skirti laiko šiai tarnystei ir sutinkantys būti apmokomi. Galima pasirinkti patogiausią laiką: talkinti su maitinimu dieną ar dvi per savaitę  arba  kasdien, pasirenkant pusryčius, pietus, vakarienę arba užkandžius. Į talką kviečiame visus, turinčius atliekamo laiko ir užjaučiančius savo artimą. Taip pat kviečiame studentus, norinčius atlikti savo “community service”, dirbant su mūsų bendruomenės seneliais. Studijuojantiems humanitarinius bei sveikatos mokslus – tai puiki proga atlikti savo profesijai reikalingą praktiką.

Pagal įstatymą  – visi savanoriai pereina policijos patikrinimą.  Visi savanoriai bus apmokomi kaip saugiai maitinti mūsų brangius gyventojus. Daugiau informacijos galima gauti pas “Labdaros” savanorių koordinatorių Nerijų Augutį, skambinant tel. 416-232-2112 ext. 413  arba susisiekiant per el.paštą: [email protected] .

Labdara Nursing Home urgently needs Volunteers to assist with meal time care

It is said that happiness is not the result of wealth and accumulated material goods, but rather, is the result of service to others.

More and more of our residents, because of increasing age and more complex and severe disabilities at the time of admission to the nursing home, are unable to feed themselves – they require assistance during breakfast, lunch, dinner and for the morning and afternoon snacks.  Think of it – if you can’t give your body nourishment – it won’t survive!  Feeding is essential to life.

Labdara needs volunteers to assist our residents with feeding.  The volunteers can select a time best suited for them: choose one or two days per week or choose a meal (breakfasts or lunches or dinners or snack times). Volunteers of all ages are welcome.  This is also a good way for highschool students to complete their “community service” hours.  It also provides practicum experience relevant for those seeking professions in health services.

Ministry regulations require all volunteers in nursing homes to go through a police check – our Volunteer Coordinator will assist in this regard.  Also, all volunteers will be provided with training in feeding the elderly before they begin.  Please contact Labdara’s Volunteer Co-ordinator, Nerijus Augutis by phone: 416-232-2112 ext 413 or by e-mail: [email protected]  We need you!