Kursai šokėjų vadovams ir mokytojams

ADVERTISEMENT

Kviečiame tautinių šokių grupių vadovus ir mokytojus į Lietuvių tautinių šokių instituto kursus, kuriuose ruošime 2024 m. Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ Šokių dienos „Amžių tiltais“ programos repertuarą, skirtą užsienio šokėjų grupėms. Šventėje kviečiame dalyvauti užsienio studentų, suaugusiųjų ir pagyvenusiųjų šokėjų grupės.

Šokių dienos Meno vadovas prof. Vidmantas Mačiulskis, užsienio išeivijos lietuvių dalies vyriausiu baletmeisteriu paskirtas Romas Jonušonis. Jie kartu su LTŠ institutu praves kursus, kurie vyks šių metų rugpjūčio 14-20 d.d. “Dainavos” stovykloje Manchester, Michigan.