Kuriame Kanados lietuvių paveldo istoriją 

ADVERTISEMENT

Šią savaitę prasidėjo „Tikslas – Amerika 2023“ ekspedicija lietuviško paveldo keliais, kuri jau trečiąjį kartą apims ir Kanadą: šįsyk Kanadoje ekspedicijos dalyviai nuvažiuos ilgesnį atstumą, nei kada seniau. 

„Tikslas – Amerika“ ekspedicijų metu savanoriai Augustinas Žemaitis ir Aistė Žemaitienė lanko, fotografuoja, filmuoja lietuviško paveldo vietas (bažnyčias, kapines, klubų rūmus, paminklus…) JAV ir Kanadoje, įtraukia jas į www.tikslasamerika.lt žemėlapį bei www.gabaleliailietuvos.lt enciklopediją, įrašinėja interviu su vietos lietuviais ir kuria laidas apie „lietuviškus“ Kanados regionus. Visa tai prieinama internete nemokamai lietuvių ir anglų k.

2023 m. ekspedicijos metu jie aplankys paskutinius „lietuviškus“ Kanados regionus, kurie iki šiol nėra įtraukti į „Tikslas – Amerika“ žemėlapį: Winnipeg (Manitoba), kur būta lietuvių bažnyčios ir klubo, Thunder Bay (Ontario), buvusios „Baltija“ stovyklos vietą Kvebeke, taip pat atlantinę Kanadą, pavyzdžiui, Halifaksą, kur lietuviai įtraukti į Kanados Imigracijos muziejų (Pier 21), bei Sydney Mines, kur kasyklose dirbo daug prieškariu imigravusių lietuvių, jie turėjo savo klubą.

Ekspedicija vyks automobiliu, todėl datos dar gali šiek tiek kisti pagal aplinkybes, bet planuojamos datos tokios:

  • Birželio 17-18 d. – Montrealis ir apylinkės (ekspedicijos dalyviai lankysis Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos lietuvių bažnyčios Mišiose).
  • Birželio 19-liepos 2 d. – važiuojama per Atlantinę Kanadą (preliminariai Sydney Mines stojama apie birželio 30 d., Halifakse apie liepos 1 d.)
  • Liepos 17-liepos 24 d. – važiuojama per Kanados prerijas nuo Kalgario iki Sault Ste. Marie arba Sudbury. Preliminariai stojama Vinipege liepos 20 d., Thunder Bay liepos 23  

Jei žinote daugiau informacijos apie šias vietas ir norėtumėte papasakoti, ar norėtumėte kitaip prisidėti prie ekspedicijos ar jos rezultatų, ar susisiekti kitais klausimais, galite rašyti [email protected] . 

Pirmą kartą „Tikslas – Amerika“ Kanadą aplankė 2019 m.: tada į žemėlapį įtraukė Toronto, Hamiltono, Vasagos, St. Catherines, Londono, Delhajaus, Vindsoro, Otavos ir Monrealio lietuviškos vietas. 

Į Kanadą „Tikslas – Amerika“ užsuko ir 2022 m., kuomet aplankė Edmontono lietuvių namus-koplyčią bei Vankuverį.

Su pagarba,

Augustinas Žemaitis, teisininkas,lietuviško paveldo užsienyje tyrinėtojas, Gabaleliailietuvos.lt, kelionių tinklaraštininkas Augustinas.net