Kreipimasis dėl archyvų

ADVERTISEMENT

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba (ŠAAT) kreipiasi į lietuvius gyvenančius už Lietuvos ribų dėl archyvinės medžiagos susijusios su ateitininkų veikla nuo 1945 metų iki šių dienų.

ŠAAT tariasi su mokslininkais Lietuvoje dėl išeivijos ateitininkų istorijos paruošimo projekto. Tuo tikslu, ŠAAT pastaruoju metu pradėjo sudarinėti istorinių šaltinių apie ateitininkus diasporoje sąrašą. Kai kuri archyvinė medžiaga saugoma gerai žinomose institucijose, kaip Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Lemonte (Illinois) ir Amerikos lietuvių kultūros archyve (ALKA) Putname (Connecticut).

Tačiau, manoma, kad daug naudingos medžiagos yra asmeniniuose archyvuose. Tie archyvai nėra sistemingai vienoje vietoje kataloguoti. ŠAAT yra pasiryžusi tai padaryti dėl dviejų priežasčių: 1) atkreipti dėmesį į šiuos archyvus ir paraginti jų savininkus juos išsaugoti (ypač jeigu jie buvo paveldėti iš tėvų ar senelių) ir 2) sudaryti jų sąrašą, kad mokslininkai Lietuvoje žinotų, kur jie yra ir kaip prie jų prieiti.

Tarp vertingos archyvinės medžiagos žanrų yra šie: protokolai (kuopų, sąjungų, federacijos), finansiniai dokumentai, kuopų ir stovyklų laikraštėliai, kursų konspektai, kalbų tekstai ir juodraščiai, korespondencija (asmeninė ir oficiali), dienoraščiai, suskaitmeninta medžiaga, nuotraukos, vaizdo ir garso įrašai, renginių plakatai, vėliavos, reklamjuostės ir įvairi atributika (ženkliukai, lipdukai, marškinėliai, puodeliai ir pan.)

Jeigu turite archyvinės medžiagos, raginame apie tai iki 2023 m. sausio 15 d. pranešti ŠAAT narei, istorikei dr. Indrei Čuplinskas emailu: [email protected].

Nuoširdžiai,
Darius Polikaitis, ŠAAT pirmininkas
Indrė Čuplinskas, ŠAAT narė