Kanados lietuvių muziejus-archyvas kviečia lankytojus

ADVERTISEMENT

Po ilgesnės pertraukos Kanados lietuvių muziejus-archyvas Anapilio sodyboje, Mississaugoje, spalio 30 dieną vėl atveria duris lankytojams. Šia proga muziejus- archyvas kviečia aplankyti naujausią tikrą parodą, skirtą dviejų svarbiausių lietuviškų institucijų sukaktims – Kanados lietuvių bendruomenės 70 mečiui ir Kanados lietuvių fondo 60-mečiui. Tai Kanados lietuvių bendruomenės istorija, kurią verta prisiminti.

Taip pat tai puiki proga apžiūrėti gerokai erdvesnes muziejaus patalpas, kurias Kanados lietuvių bendruomenė perdavė muziejui-archyvui, uždarius lietuvių savaitraščio “Tėviškės žiburiai” redakciją. Turtingi muziejaus-archyvai bus saugojami geresnėse patalpose, daugiau erdvės ir parodinei veiklai. Muziejus net ir pandemijos sąlygomis, nepaisant visų ribojimų, nesustabdė savo veiklos. Buvo parengtos virtualios parodos (jas galite matyti muziejaus tinklalapyje www.lithuanianheritage.ca/digital gallery). Tai dokumentiniai pasakojimai apie Kanados ir Lietuvos diplomatinių santykių atkūrimo 30-metį, Kanados lietuvių jaunimo veiklos pirmuosius dešimtmečius. Įsimintina paroda apie atrastus diplomato V.Gylio saugotus svarbius Lietuvai dokumentus. Ypatingai įspūdinga ir išsami istorinė paroda apie pirmųjų lietuvių pėdsakus Kanados-JAV 1812 metų kare. Ši paroda kilnojamuose plakatuose buvo pristatyta ir istorinėje vietoje, kur vyko 1812 metų karo veiksmai – Old Fort Erie muziejuje.

Parodos lankymo valandos: SPALIO 30 – LAPKRIČIO 20 d.d., kasdien nuo 11 v.r – 4 v.p.p. (išskyrus šeštadienius)

Adresas: 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3