Aptarti bendri darbai ir planai  

ADVERTISEMENT

Spalio 21‒23 dienomis Hiutenfelde, Vokietijoje, vykusiame Lietuvos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vadovų ir lietuvių kraštų bendruomenių lyderių Europoje suvažiavime buvo aptartas valstybės ir diasporos bendradarbiavimas. Susitikime dalyvavo 23 diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų vadovai ir per 20 diasporos organizacijų atstovų iš 15 Europos valstybių.

Suvažiavimo pirmąją dieną užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas pristatė XVIII Lietuvos vyriausybės diasporos politikos prioritetus ir joms įgyvendinti pasitelktas priemones. Savo įžvalgomis apie lituanistinio švietimo plėtros ir stiprinimo galimybes pasidalino Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Švietimo komisijos pirmininkė, Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė Alvija Černiauskaitė ir Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Eitvydas Bajarūnas. Valstybės ir diasporos bendradarbiavimo stiprinimo priemones ir problematiką apžvelgė PLB pirmininkė Dalia Henke ir Užsienio reikalų ministerijos Globalios Lietuvos departamento direktorė Lina Žukauskaitė. Diasporos pilietiškumo skatinimo svarbą, pateikdami pavyzdžių, pristatė PLB Visuomeninių ir specialiųjų reikalų komisijos pirmininkė Irma Petraitytė-Lukšienė ir Lietuvos nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje Arnoldas Pranckevičius. Diasporos aktyvaus dalyvavimo rinkimuose reikšmę aptarė  Belgijos lietuvių bendruomenės atstovas Laurynas Gerikas ir Lietuvos ambasadorė Ispanijoje Lyra Puišytė-Bostroem. Susitikimo pabaigoje vyko lietuvių bendruomenių lyderiams skirta informacinė sesija apie diplomatinėse atstovybėse teikiamas konsulines paslaugas ir jų plėtrą, taip pat karo Ukrainoje bei Europos Sąjungos politikos aktualijoms aptarti skirta diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vadovų strateginė sesija.

Renginio metu už ypatingus nuopelnus ir indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus“ Aukso Vyčio apdovanojimas įteiktas Vokietijos lietuvių bendruomenei. Garbės ženklo medaliu apdovanota ilgametė Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos, Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos, Lietuvių kultūros instituto valdybos narė Marija Ramunė Dambriūnas-Schmidt.

Suvažiavimo dalyviams taip pat pristatyta Užsienio reikalų ministerijos nauja iniciatyva – garbės ženklelis „Lietuvių kalbos ambasadorius“, kuris bus skiriamas lituanistinio švietimo mokyklų specialistams, steigėjams ir rėmėjams už darbą, puoselėjant lietuvių kalbą užsienyje, įteikiant juos renginyje dalyvavusiems lituanistinių mokyklų vadovams ir aktyviems rėmėjams.

                                     URM inf. ir ntrs.

EU diplomatų ir išeivių sustikimas