Kanadiečiai pasveikino naująjį karalių

ADVERTISEMENT

Gegužės 6 d. visas pasaulio dėmesys buvo nukreiptas į Londoną, D.Britanijos sostinę. Ten po 70 metų pertraukos vyko istorinis renginys – Elžbietos I  įpėdinio, sūnaus Charles ir jo žmonos Camilla karūnavimo apeigos pagal ilgametes karališkąsias tradicijas. Šiose spalvingose apeigose dalyvavo daugelio pasaulio valstybių, neišskiriant ir Kanados, vadovai ar pasiuntiniai, dar keliolika milijonų  žiūrovų įvykius stebėjo TV ekranuose.

Nors Kanadoje, kaip rodo apklausos, mažėja  monarchų  šalininkų ir gerbėjų skaičius,  tą dieną  įvairios  karūnavimo progai skirtos didesnės ar mažesnės iškilmės vyko ir Ontario bei kitose provincijose. Žalia spalva, primenančia naujojo karaliaus Charles III domėjimąsi ekologija ir gamtosauga, buvo apšviesti svarbūs Kanados simboliai Taikos bokštas Otavoje, Parlamento kalvoje,  ir televizijos bokštas  Toronte, kiti architektūros  paminklai.

Sveikinant ką tik prisaikdintą naująjį karalių, Otavoje, Parlamento kalvoje, ir  Toronte, Queen‘s Park  karūnacijos parke, aidėjo patrankų saliutai. Susirinkusius į karūnacijos šventę sveikino provincijos  premjeras Rpb Ford ir karaliaus patikėtinė, Ontario parlamento parke ( Queen‘s Park) pasodintas karūnacijos atminimo medis. Čia vyko šventinis koncertas, pramogų renginiai vaikams ir šeimoms,  taip pat nemokamos šventinės vaišės. Panašūs karūnacijai skirti renginiai vyko St.Catharines, Niagara- on the Lake, Guelph bei kituose miestuose ir miesteliuose. Toronte šia proga gegužės 6 d. nemokamai lankytojus kvietė Ontario meno galerija, Karališkasis Istorijos muziejus, Mokslo centras bei 39 Ontario provicijos parkai. Karaliaus Charles III įžengimas į sostą įamžintas  suvenyrinėje monetoje bei naujame pašto ženkle, taip pat netrukus ant  20 dolerių banknoto pamatysime naujojo karaliaus veidą.