Kvietimas į Maironio mokyklos šventę

ADVERTISEMENT

Toronto lietuvių Maironio mokykla ir Aukštesnieji lituanistiniai kursai lietuvių bendruomenę  kviečia į mokslo metų pabaigtuves – Mokyklos šventę.  Mokyklos šventė – kvietimas 2023 (1)