Kalėdų šventė Labdaroje

Savanorės su sveikinimo plakatais   

COVID-19 pandemija, kurią išgyvename visi, padarė didelį poveikį mums visiems, ypač mūsų seneliams, gyvenantiems  lietuvių slaugos namuose “Labdara”.

Nuoširdžiai dėkojame Dirmantas-Groen in ’t Woud šeimai už iniciatyvą, parodytą dėmesį ir gerumą bei meilę mūsų “Labdaros “slaugos namų gyventojams.

Dėkojame Prisikėlimo parapijai ir visoms šeimoms, kurios dalyvavo rašant širdžiai mielus kalėdinius sveikinimus kaip parapijos atvirukų kolekcijos dalį. Labai dėkingi mokiniams vietinės katalikiškos pradinės mokyklos ,,Our Lady of Sorrows’’ moksleiviams i ir daugybei lietuviškai nekalbančiu ,,Kingsway’’ apylinkių šeimų už paaukotas dėliones ir didžiulį kiekį sveikinimo atvirukų.

Slaugos namų gyventoja Marija skaito sveikinimo atvirutę

Vida ir jos dukros Aleksa, Jacintha ir Tessa, ne tik kiekvienam gyventojui rašė sveikinimo atvirukus, šios savanorės mūsų koridorius nuklojo daugybę plakatų, išreiškiančių dėkingumą visam personalui, kuris taip nenuilstamai dirba, kad mūsų seneliai būtų saugūs ir sveiki. Šios nuostabios iniciatyvos dėka kiekvienam savo seneliui galėjome įteikti po 4 kalėdinius sveikinimo atvirukus.

Esame labai dėkingi už mūsų bendruomenės  dėnesį ir meilę, padedančią mūsų seneliams jaustis tokiais mylimais.

”Labdaros” slaugos namų  darbuotojai

 Dovanota dėlionė – ir įdomu, ir naudinga sveikatai